Ziemia Bolesławiecka

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w dniu 15 marca 2018 r.

 1. Skład Komisji Rewizyjnej: przewodniczący – Mirosław Dziekan, członkowie – Władysław Majkowski, Beata Mazur, Roman Nawara, Małgorzata Rzepecka.
 2. Porządek posiedzenia:

  - zapoznanie się z dokumentacją finansową Stowarzyszenia za rok 2017.

  - zapoznanie się z regulaminem przyznawania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie.

  - kontrola stanu majątku Stowarzyszenia, zarządzania tym majątkiem przez Zarząd Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.

 3. Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją finansową za rok 2017, ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem merytorycznym za rok 2017, z regulaminem przyznawania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie oraz przeprowadziła kontrolę stanu majątku Stowarzyszenia i zarządzaniem tym majątkiem, a także kontrolę przestrzegania Statutu przez Zarząd.

 4. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień w działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia za rok 2017.

 5. Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka absolutorium z działalności za rok 2017.

  Przewodniczący – Mirosław Dziekan................................................................

  Członkowie: Władysław Majkowski.................................................................

  Beata Mazur.................................................................................

  Roman Nawara............................................................................

Małgorzata Rzepecka..................................................................

Bolesławiec 15 marca 2018 r.

Komentarze

komentarze