Ziemia Bolesławiecka

Oświadczenie Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka

 

W związku z pojawiającymi się w ostatnich miesiącach krytycznymi wypowiedziami p. Maciej Małkowskiego o Stowarzyszeniu Ziemia Bolesławiecka informujemy, że:

  1. Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka (dalej w skrócie: SZB) od swego powstania w 2003 r. jest organizacją niezależną, posiadającą od 2004 r. status organizacji pożytku publicznego, skupiającą kilkadziesiąt osób pragnących aktywnie uczestniczyć w życiu naszej lokalnej społeczności.
  2. SZB prowadzi działalność:

- charytatywną – corocznie gromadzimy  kilkaset tysięcy złotych z odpisu 1 % podatku i innych wpłat i te środki w całości przeznaczamy dla osób potrzebujących na leczenie i rehabilitację, na odbudowę domu po pożarze, dla klubów sportowych, szkół, organizacji osób niepełnosprawnych, ochotniczych straży pożarnych etc.

- kulturalną, której główną formą jest współudział w tworzeniu i współfinansowaniu wydawania „Rocznika Bolesławieckiego”, ale także wspieranie organizowania Festiwalu Blues nad Bobrem, Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej, przeglądu teatralnego organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu,

- społeczno-polityczną poprzez udział członków SZB w samorządach gminnych i w samorządzie powiatowym.

Członkowie SZB w ciągu tych minionych 15 lat pełnili wiele różnych funkcji w samorządzie lokalnym. Od 2010 r. SZB nie bierze udziału w koalicjach rządzących w Bolesławcu i w powiecie bolesławieckim.

Ostatnim okresem, w którym przedstawiciel SZB pełnił ważną funkcję samorządową były lata 2007 – 2010, kiedy to z naszego ramienia p. Maciej Małkowski był wiceprezydentem Bolesławca. Dlatego dziwi nas to, że przypisuje on nam tkwienie w jakimś patologicznym lokalnym układzie władzy.

Szkoda, że krytykując prezydenta Bolesławca przypisuje SZB jakąś zależność od aktualnego włodarza miasta. Ta niezgodna z faktami krytyka SZB dziwi nas tym bardziej, że p. Maciej Małkowski całą swoją lokalną karierę polityczną  (oprócz wspomnianego stanowiska wiceprezydenta także w latach 2010 – 2018 sprawowanie mandatu radnego w Radzie Powiatu Bolesławiec) zawdzięcza naszej organizacji. Po zwolnieniu ze stanowiska wiceprezydenta znalezienie nowej pracy także zawdzięcza naszej organizacji.

Jeśli przestała mu odpowiadać działalność w SZB to powinien złożyć mandat radnego – zdobyty przecież nie tylko głosami oddanymi na siebie, ale także innymi głosami oddanymi na całą listę wystawioną w wyborach do Rady Powiatu. Jednak tylko w 2017 r. nie zgodził się na kandydowanie do Zarządu SZB i zaprzestał opłacania składki członkowskiej, a później ogłosił ogłosił publicznie swoje wystąpienie z klubu radnych Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka. Rezygnacji z członkostwa w SZB nie zgłosił do dzisiaj.

Szkoda, że w naszej lokalnej polityce naśladuje się najgorsze wzory z polityki krajowej: nielojalność, dążenie do zaistnienia za wszelką cenę, instrumentalne traktowanie faktów.

 

Zdzisław Abramowicz

 

 

 

 

 

                                                                      

 

Komentarze

komentarze