Uchwała nr 9/2018 z dnia 22 marca 2018 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiec w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka Na podstawie § 17, pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje: § 1 1. Art. 1, ust, 1 Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka otrzymuje brzmienie: „1. W skład …

Czytaj więcej »

Uchwała nr 8/2018 r. z dnia 22 marca 2018 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka Na podstawie § 17, pkt 9 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje: §1 § 5 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka otrzymuje brzmienie: „1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 2. …

Czytaj więcej »

Uchwała nr 7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r.w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2017 Na podstawie § 17, pkt 12 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu stwierdza, że działalność Komisji Rewizyjnej …

Czytaj więcej »

Uchwała nr 6/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka za rok 2017 Na podstawie § 17, pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje: § 1 1.Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu po zapoznaniu się …

Czytaj więcej »

Uchwała nr 5/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017 Na podstawie § 17, pkt 11 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje : § 1 Zysk osiągnięty w 2017 r. w kwocie 12.746,48 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści …

Czytaj więcej »

Uchwała nr 4/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2017. Na podstawie § 17, pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu zatwierdza przedstawione sprawozdanie …

Czytaj więcej »

Uchwała nr 3/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka za rok 2017 Na podstawie § 17, pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu zatwierdza …

Czytaj więcej »

Uchwała nr 2/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017. Na podstawie § 17, pkt 11 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje : § 1 1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy …

Czytaj więcej »

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r.

Uchwała nr 1/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad. § 1 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu zatwierdza proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad przez prezesa Zarządu. Zatwierdzenie porządku obrad. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia w roku 2017. Przedstawienie …

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r.Czytaj więcej »

UCHWAŁA ZARZĄDU 9/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego

UCHWAŁA ZARZĄDU 9/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA   Na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka zostało przedstawione sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r., sporządzone według wzoru Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. § 1 Zarząd Stowarzyszenia …

UCHWAŁA ZARZĄDU 9/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznegoCzytaj więcej »