Ziemia Bolesławiecka

Rada Miasta Bolesławiec nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Edmundowi Malińskiemu. Pan Edmund Maliński jest absolwentem historii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorem nauk humanistycznych, autorem ok. 30 publikacji naukowych z zakresu dydaktyki historii. W latach 1991– 1993 sprawował mandat senatora II kadencji Senatu RP, w latach 1994-1998 był radnym Rady Miasta Bolesławiec, w której pełnił funkcję wiceprzewodniczącego. Ponad 30 lat pracował jako nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor bolesławieckich liceów ogólnokształcących. Był również dyrektorem Studium Nauczycielskiego i Kolegium Nauczycielskiego w Bolesławcu. W latach 1983-1990 był adiunktem i nauczycielem-metodykiem w Instytucie Kształcenia Nauczycieli/Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze. E. Maliński jest jednym z pomysłodawców Rocznika Bolesławieckiego i jego redaktorem naczelnym. Został Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.
Pan Edmund Maliński  pełni społeczną funkcję skarbnika w Stowarzyszeniu Ziemia Bolesławiecka.

 

 

Źródło: Strona UM Bolesławiec.

Komentarze

komentarze