Marcin Klimkowski

Radni za darowiznami dla miasta i powiatu

W dniach 10 i 11 maja br. odbyły sesje Rady Miasta i Powiatu Bolesławieckiego. Szczególny punkt sesji Rady Powiatu Bolesławiec dotyczył wyrażenia zgody na przekazaniu miastu nieruchomości zabudowanej przy ul. Zwycięstwa (niebieska przychodnia). W zamian powiat otrzymał od Rady Miasta nieruchomość zabudowaną przy ulicy Bankowej (dawna Szkoła Podstawowa nr 2), która zostanie dostosowana na potrzeby …

Radni za darowiznami dla miasta i powiatuCzytaj więcej »

1% podatku

W dniu 11 maja zostały podjęte 1% uchwały

Nicoletta Sztych – refundacja kosztów leczenia w kwocie 224,18 zł. Laura Jadach – refundacja kosztów rehabilitacji i leczenia w kwocie 1.246,81 zł. Janina Nalepa – refundacja udokumentowanych kosztów zakupu materiałów wykończeniowych i sprzętu AGD w kwocie 1.489,98 zł. Muzeum Ceramiki w Bolesławcu – dofinansowanie wydania katalogu „Janusz Moniatowicz. Kilkadziesiąt fotografii” w kwocie 1.500,00 zł. Stowarzyszenie …

W dniu 11 maja zostały podjęte 1% uchwałyCzytaj więcej »

Antoni Stec z Wizytą.

Antoni Stec – radny Rady Powiatu Bolesławieckiego ze Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka – przebywał z wizytą w miejscowościach Nowy Martyniec i Rakovac w Bośni. Efektem pobytu jest porozumienie z lokalną społecznością Nowego Martynca w sprawie porządkowania grobów Polaków spoczywających na miejscowym cmentarzu.

4 maja 2017 roku zapadły decyzje dotyczące 1%

1. Janina Nalepa – refundacja udokumentowanych kosztów zakupu materiałów budowlanych i wykończeniowych w kwocie 1.038,52 zł. 2. Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego – przekazanie 1 % podatku zebranego w 2016 r. dla Koła Polskiego Związku Niewidomych w Bolesławcu w kwocie 1.669,10 zł (na podstawie art. 27 aa, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i …

4 maja 2017 roku zapadły decyzje dotyczące 1%Czytaj więcej »

Regulamin przyznawania środków finansowych gromadzonych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

Poniżej przedstawiamy regulamin przyznawania środków finansowych gromadzonych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka Uchwalony  30 marca 2017 r. § 1. Zasady ogólne 1. Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka (dalej w skrócie SZB) gromadzi środki finansowe zgodnie z § 34 statutu SZB. 2. Wnioski o przyznanie środków finansowych gromadzonych przez SZB mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne zwane dalej podmiotami. …

Regulamin przyznawania środków finansowych gromadzonych przez Stowarzyszenie Ziemia BolesławieckaCzytaj więcej »

Uchwały dotyczące 1% podjęte 20 Kwietnia

1. Janina Nalepa – refundacja udokumentowanych kosztów materiałów budowlanych i wykończeniowych w łącznej kwocie 4.147,11 zł. 2. Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Bolesławcu – I nagroda w XIV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Zatargi z Teatrem” – 700,00 zł.

1 % Uchwały podjęte w okresie od 23.03-6.04.2017

23 marca 2016 r. Bartosz Hałka – zapłata faktury za turnus usprawniająco-rekreacyjny w terminie 21 czerwca – 4 lipca 2017 r. w kwocie 2.900,00 zł. Parafia p.w. Świętego Krzyża w Trzebieniu refundacja faktur za działalność charytatywną i społeczna na terenie parafii w łącznej kwocie 2.735,40 zł. 30 marca 2017 r. Czesława Półtorak – refundacja kosztów …

1 % Uchwały podjęte w okresie od 23.03-6.04.2017Czytaj więcej »