Uchwała Zarządu nr 23/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie wydatkowania środków.

Uchwała Zarządu nr 23/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. w sprawie wydatkowania środków otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka    STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA                                                                                    § 11.       Wojciech Zakrzewski – refundacja faktury nr 123/2024 w kwocie 164,19 …

Uchwała Zarządu nr 22/2024 z dnia6 czerwca 2024 r. w sprawie wydatkowanie środków finansowych.

Uchwała Zarządu nr 22/2024 z dnia6 czerwca 2024 r. w sprawie wydatkowanie środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia BolesławieckaStowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka                                                                              § 11.       Adam Różański – refundacja faktur: 0097452400525430 i 00093124075011200za zakup paliwa („Koncert dla Gucia”) …

Uchwała Zarządu nr 21 z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych.

Uchwała Zarządu nr 21 z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia BolesławieckaStowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka                                                                                    § 11.       Laura i Miłosz Jadach – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie …