Jak działamy?

Pośród mnogości organizacji pozarządowych działających w imieniu potrzebujących w skali całego kraju działają organizacje – stowarzyszenia, które są blisko nas i znają problemy lokalnych społeczności.

Takim Stowarzyszeniem i absolutnym liderem w pozyskiwaniu i udzielaniu pomocy z tytułu odpisu 1% podatku dochodowego w powiecie bolesławieckim jest Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka, które jako pierwsze w naszym terenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego. W roku 2016, za rok 2015 Stowarzyszeniu udało się zgromadzić aż 300.929,59 zł, uzyskaną z 4.624 wpłat!  Te kwoty przełożyły się na realną pomoc dla ponad 100 potrzebujących osób, organizacji oraz instytucji (m.in. klubów sportowych, szkół, stowarzyszeń, Domu Dziecka i in.).

laura
Laura Łubniewska
kasia
Kasia Hanusewicz

Zaufanie do Stowarzyszenia rokrocznie wzrasta, a to przekłada się na coraz większą i bardziej skuteczną pomoc dla potrzebujących mieszkańców ziemi bolesławieckiej. Celem statutowym naszego Stowarzyszenia jest wspomaganie i uzupełnianie zwłaszcza tych dziedzin życia, które często ze względu na sytuację budżetową państwa lub samorządów, pozostają nienależycie dofinansowane.

Głównie dzięki Państwa hojności udaje się pomóc wielu potrzebującym mieszkańcom ziemi bolesławieckiej (niepełnosprawnym, ubogim, pokrzywdzonym przez los), a także organizacjom społecznym oraz instytucjom. Stowarzyszenie skutecznie wspiera lokalną oświatę, kulturę, sztukę oraz sport.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Marcin Klimkowski

Zarząd Stowarzyszenia dokładnie sprawdza sytuację potencjalnie obdarowanych, a Państwo macie pewność, że pieniądze trafią do naprawdę potrzebujących.

Klaudia
Klaudia Wiśniewska

 

 

 

 


Cała aktywność finansowa Stowarzyszenia jest dokładnie rozliczana i przedstawiana w corocznym sprawozdaniu finansowym składanym w Urzędzie Skarbowym w Bolesławcu i w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
.

ZPiT
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bolesławieckiej

Jeśli już zdecydujecie się Państwo obdarować Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka zaufaniem i przekazać swój cenny 1%, to po wyliczeniu ile podatku będziecie mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka KRS 0000163366.

michalek
Michałek Kozak

W składanym zeznaniu podatkowym można podać dodatkowe informacje, które mogą mieć wpływ na rozdysponowanie przez Stowarzyszenie pieniędzy z 1% (np. wskazać na konkretny cel, czyli dla kogo). Co ważne, Stowarzyszenie nie potrąca z wpłat 1 % podatku dochodowego kosztów związanych z gromadzeniem, rozdysponowaniem i obsługą środków na rzecz obdarowanych. Koszty te pokrywane są ze składek członków Stowarzyszenia.

rocznik2
Wspierany przez nas corocznie od 2008 r. Rocznik Bolesławiecki

Za okazaną pomoc, w imieniu obdarowanych, serdecznie dziękujemy i zapraszamy do współpracy. To nic nie kosztuje, a znaczy tak wiele.

Spotkania Zarządu z mieszkańcami odbywają się w każdy czwartek (za wyjątkiem świąt i wakacji) o godz. 18.00, przy ul. Kaszubskiej 4. Zapraszamy.