Kandydaci do Rady Gminy Osiecznica

Okręg Wyborczy nr 4
Kliczków
Damian Mariusz Tomiak

Damian Mariusz Tomiak

Mam 29 lat, jestem kawalerem. Ukończyłem Wyższą Szkołę Menedżerską z tytułem magistra edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studia podyplomowe – nauczanie geografii w gimnazjum, a obecnie studiuję na kierunku oligofrenopedagogika.

Pracuję jako nauczyciel  w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy. Jestem również członkiem zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznicy, sekretarzem Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Osiecznicy, opiekunem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Osiecznicy i radnym Rady Gminy w Osiecznicy.

W roku 2014 otrzymałem List Gratulacyjny od Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu za uratowanie życia ciężko rannemu motocykliście. Jestem także członkiem Grupy Odnowy Wsi Kliczków. W jej ramach realizowałem wnioski związane z przedsięwzięciami promującymi Ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej.

Za cykliczne sprzątanie wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą ścieżki geologicznej otrzymaliśmy tytuł “Strażnicy Natury“.

Współpracowałem także z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Osiecznicy przy organizacji Skate Maratonu Borów Dolnośląskich.

Za zdobywanie wysokich miejsc w Powiatowych Zawodach Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych przyznano nam statuetkę dla najlepszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z terenu Gminy Osiecznica.

Za osiągnięcia zawodowe otrzymałem:

– Nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół w Osiecznicy w 2012, 2013 i 2014r.,
– Nagrodę Wójta Gminy Osiecznica w 2013r.

 

Moje zainteresowania to sport, muzyka, dobra książka, pływanie, pierwsza pomoc przedmedyczna.

Moje motto życiowe: Daj tyle z siebie, ile chcesz otrzymać od innych“. 

Drodzy Wyborcy!!!

Staram się o mandat radnego Kliczkowa już po raz drugi. Te 4 lata były dla nas bardzo owocne. Dzięki pięknym drogom zarówno stara część Kliczkowa, jak i nowo powstałe osiedle wyglądają wspaniale. Chodniki i dobre oświetlenie wzmacniają ten efekt. Możemy poszczycić się oryginalnymi witaczami, tablicami informacyjnymi. Nasza Grupa Odnowy Wsi jest jedną z najprężniej działających, której udało się pozyskać środki unijne i z powodzeniem z nich rozliczyć.

Sprawy, którymi chciałbym się zająć w nowej kadencji Rady Gminy Osiecznica:
•pozyskanie terenu pod budowę świetlicy,
•budowa świetlicy, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w jednym kompleksie,
•budowa placu zabaw na nowym osiedlu “Błękitka”,
•pozyskanie terenu od Starostwa Powiatowego w Bolesławcu na miejsce niedzielnego wypoczynku nad rzeką Kwisą wraz z wykonaniem zejścia na terenie użyczonym,
•montaż kilku urządzeń siłowni zewnętrznej,
•pozyskiwanie środków na promocję miejscowości,
•założenie stowarzyszenia promujące Kliczków
•organizacja festynów i pikników w Kliczkowie,
•budowa drogi asfaltowej wokół Zamku Kliczków,
•wytyczenie szlaków rolkowych, rowerowych, pieszych,
•dalsza dobra współpraca z Zamkiem Kliczków i Folwarkiem Książęcym,
•odwodnienie i doświetlenie drogi wojewódzkiej,
•montaż ławek parkowych przy szlakach pieszych,
•polepszenie szybkości internetu,
•wykonanie sygnalizacji świetlnej All-Red na drodze wojewódzkiej,
•poprawa bezpieczeństwa na terenie miejscowości.
Jestem jednym z Was, tutaj się urodziłem i wychowałem. Wasze problemy są moimi problemami i dołożę wszelkich starań, by je rozwiązywać. Staram się być dobrym człowiekiem zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Wszystko, co robię, robię dla Kliczkowa, bo jestem dumny z naszej miejscowości. Pragnę, aby wszyscy mieszkańcy czuli się tutaj bezpiecznie. W swojej pracy kładę duży nacisk na zaszczepienie w dzieciach szacunku do osób starszych i do swojego miejsca zamieszkania.

Mam nadzieję, że zaufacie mi po raz kolejny i oddacie na mnie swój głos 16 listopada!!!  Jako radny na pewno Was nie zawiodę!!!

Okręg Wyborczy nr 5
Osiecznica ulice: Czerwonych Maków, Jasna, Jesionowa, Jodłowa, Krótka, Kwiatowa, Liliowa, Lubańska, Piaskowa, Słoneczna, Spacerowa, Spokojna, Świerkowa, Tulipanowa, Wspólna, Żagańska
Wiesław Krzysztof Broszko

Wiesław Krzysztof Broszko

Urodziłem się w 1976 roku. Mam jedno dziecko-córkę. Skończyłem szkołę średnią.

Obecnie mieszkam w Osiecznicy i pracuję w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Osiecznicy.

Jestem aktywny społecznie. Interesuję się sprawami mojej miejscowości i całej gminy.

Jestem prezesem Koła Wędkarskiego w Osiecznicy. Pełnię obowiązki inspektora ochrony środowiska przy kole Polskim Związku Wędkarskim  w Osiecznicy. Byłem wieloletnim przewodniczącym Rady Rodziców w Zespole Szkół w Osiecznicy.

Jako Radny chciałbym się zająć przede wszystkim: ochroną środowiska, rozwojem przedsiębiorstw i usług przyjaznych środowisku oraz tworzących nowe miejsca pracy w naszej gminie. W Radzie Gminy będę skutecznie i odważnie reprezentował wasze interesy.

Proszę o poparcie w wyborach.

Wasz głos oddany na mnie będzie dla mnie zaszczytem i zobowiązaniem.

 

 

 

 

 

 

 

Okręg Wyborczy nr 9
Ławszowa od nr 51 do nr 129
Kamil Piotr Błoniarz

Kamil Piotr Błoniarz

Mam 38 lat.  Jestem mieszkańcem miejscowości Osiecznica. Z wykształcenia jestem magistrem ekonomii.  Od 1996 roku prowadzę własny tartak. Zajmuję się także szkoleniami BHP.  Jednym z moich osobistych osiągnięć jest założenie Stowarzyszenia Eksploracyjno – historycznego „Grupa Bory”.

Interesuję się głównie lokalną historią, łowiectwem i detektorystyką.

Sprawy, którymi chciałbym się zająć jako radny to promowanie i edukowanie dzieci i młodzieży lokalnej w zakresie historii. A przede wszystkim przystosowanie parku nad Kwisą w Ławszowej na miejsce spotkań lokalnej społeczności o charakterze rekreacyjno-sportowym.

Państwa poparcie w wyborach będzie dla mnie zaszczytem i zobowiązaniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okręg Wyborczy nr 15
Świętoszów ulice: Brzozowa, Internatowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, Kolejowa, Koszarowa, Kwiatowa, Różana, Świerkowa, Ułańska
Dariusz Wawrzyniak

Dariusz WawrzyniakMam 48 lat. Wykształcenie średnie. Obecnie pracuję przy Jednostce Wojskowej 5450 w Świętoszowie jako cywil. Jednym z moim osobistych osiągnięć była praca w radzie sołeckiej. Moje zainteresowania obejmują wszelkiego rodzaju programy naukowe.

Moje motto życiowe brzmi: „Największym przestępstwem na świecie jest niewykorzystanie własnego potencjału, kiedy robisz to, w czym jesteś najlepszy pomagasz nie tylko sobie, ale i światu”.

Kandyduję do rady by:

– inicjować rozbudowę monitoringu
– właściwie umieścić hydranty przeciw pożarowe między budynkami
– zabezpieczyć wejścia do starych budynków oraz studzienek
– poprawić ścieżki rowerowe
– uporządkować wspólnie z gminą i nadleśnictwem stawu jako miejsca rekreacyjnego
– przekazać miejsca od nadleśnictwa by przekazać je na działki rekreacyjne dla ludzi
– propagować postawianie wiat na grilla wraz z miejscem na targowisko, a zimą na lodowisko
– rozpowszechnić budowę porządnych ławek wraz z chodnikami w tych miejscach, w których widoczny jest ich brak
– pomóc w budowie świetlic wiejskich
– walczyć o zwiększenie przyjęć w przychodni przez lekarzy.

Państwa poparcie w wyborach będzie dla mnie zaszczytem i zobowiązaniem.