Kandydaci do Rady Miasta Bolesławiec – Lista nr 15 okręg nr 3

Bolesławiec ulice: Aleja Wojska Polskiego, Generała Władysława Andersa, Artyleryjska, Adama Asnyka, Bielska, Cicha, Dzieci Wrześni, Górników, Generała Józefa Hallera, Tadka Jasińskiego, Kasztanowa, Jana Kilińskiego, gen. Franciszka Kleeberga, Hugo Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Konradowska, Mikołaja Kopernika, Wojciecha Korfantego, Bronisława Kosiby, Kresów II RP, Krótka, Łasicka, Ignacego Łukasiewicza, Karola Marcinkowskiego, Karola Miarki, Czesława Miłosza, Murarska, Gabriela Narutowicza, Niepodległości, Stefana Okrzei, Parkowa, Plac ks. Jerzego Popiełuszki, Plac Księdza Prałata Władysława Rączki, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Pokoju, Emilii Plater, Podgórna, Mikołaja Reja, Generała Tadeusza Rozwadowskiego, Saperska, Słoneczna, Stefana Starzyńskiego, Sybiraków, Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów, Zagłoby, Zaułek, Zielona, Zygmunta Augusta, Stefana Żeromskiego

Pozycja nr 1 – Stanisław Wiącek

Mam 65 lat i jestem żonaty. Posiadam średnie wykształcenie techniczne i ogromne doświadczenie w pracy na rzecz mieszkańców naszego miasta – wiele lat pacy w Spółdzielni Mieszkaniowej “Bolesławianka”. Obecnie jestem kierownikiem administracji osiedla. Na co dzień pomagam mieszkańcom w ich sprawach. Mieszkanie – dach nad głową – to jedna z podstaw godnego życia. Jestem człowiekiem zorganizowanym, uporządkowanym i systematycznym. Moja wiedza i doświadczenie bardzo przydadzą się w pracy samorządowej. W Radzie Miasta chciałbym korzystać z doświadczenia zdobytego w Komisji Infrastruktury i Budownictwa do dysponowania środkami finansowymi na rewitalizację terenów zielonych, małej architektury i placów zabaw.

Pozycja nr 2 – Dominika Mikołajewska

Jestem Bolesławianką z krwi i kości. Urodziłam się w naszym mieście, spędziłam dzieciństwo i czas nastoletni. Ukończyłam I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego – profil humanistyczny. Potem czas było ruszać w świat! Po kilku latach edukacji oraz pracy, wróciłam do mojej małej ojczyzny. Doświadczenie zdobyte podczas tej drogi pozwala mi dostrzegać możliwości rozwoju naszego pięknego miasta. Działajmy razem dla wspólnego dobra.

Pozycja nr 3 – Mirosław Olewicz

Pozycja nr 4 – Bogdan Oroń

Mam 56 lat i jestem wojskowym emerytem. Od kilkunastu lat działam w Polskim Czerwonym Krzyżu, gdzie jestem członkiem zarządu. Jako honorowy dawca krwi należę do miejskiego klubu HDK. W tym klubie pełnię funkcję wiceprezesa. Dzięki staraniom klubu powstanie stacjonarny punkt poboru krwi. W PCK jestem bardzo zdecydowanym i aktywnym członkiem. Jako radny będę dalej aktywny dla naszego miasta.

Pozycja nr 5 – Magdalena Alama

Mam 37 lat. Jestem mężatką i mam dwoje dzieci. Jestem rodowitą bolesławianką. Posiadam wykształcenie wyższe, ukończyłam Uniwersytet Wrocławski na kierunku Ekonomia. Moje atuty to umiejętność słuchania innych i utożsamianie się z ich problemami. Jestem doskonale zorganizowana, energiczna i chętna do działania na rzecz mieszkańców. Pragnę by nasze miasto było przyjazne dla każdego, dlatego będę aktywnie działać na rzecz poprawy bytu mieszkańców najbardziej potrzebujących. Preferuję zdrowy styl życia i sport. Uwielbiam czytać książki.

Pozycja nr 6 – Darek Rataj

Nauczyciel, wychowawca instruktor ZHP, ŻEGLARSTWA, PŁYWANIA. Retman Hufca ZHP Bolesławiec, wieloletni organizator wypoczynku dzieci i młodzieży, szczęśliwy Tato i Małżonek.

Pozycja nr 7 – Hubert Prabucki

Urodziłem się w 1944 roku na Pomorzu. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 1968 zamieszkałem w Bolesławcu. Pracowałem jako nauczyciel chemii w Liceum Ogólnokształcącym oraz jako wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bolesławcu. Byłem Przewodniczącym Rady Miasta a w latach 1999-2002 pełniłem funkcję I zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec. W życiu i pracy kieruję się zawsze mottem: “uczciwość, kompetencja i odpowiedzialność”.

Pozycja nr 8 – Małgorzata Gruma