Kandydaci do Rady Miasta Bolesławiec

Okręg nr

[tabs]
[tab title=”1″]

[sub_headline title=”Dariusz Jancelewicz” desc=”Kandydat do Rady Miasta Bolesławiec”]

Dariusz Jancelewicz
47 lat. Jestem rodowitym bolesławianinem, ojcem dwóch nastoletnich córek. Żona, Małgorzata,  jest stomatologiem i prowadzi w Bolesławcu prywatną praktykę.  Wykształcenie wyższe: absolwent I LO w Bolesławcu, Uniwersytetu Wrocławskiego i AGH w Krakowie.

Obecnie pracuję jako Naczelnik Wydziału Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Nowogrodźcu. Posiadam szerokie kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do zasiadania w zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa, oraz do pełnienia funkcji pełnomocnika przy projektach infrastrukturalnych dofinansowanych przez fundusze UE.

Od lat angażuję się w działalność społeczną na rzecz miasta i powiatu: jestem członkiem zarządu stowarzyszenia „Ziemia Bolesławiecka” oraz członkiem zarządu stowarzyszenia Wsparcia Parafii na „Osiedlu Kwiatowym”. Czynnie wspieram Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Współorganizuję festyny, bale i imprezy charytatywne.

Jako radny chciałbym:

– Zadbać o poprawę stanu dróg gminnych, zainstalowanie we wszystkich r rejonach oświetlenia drogowego.
– Doprowadzić do zagospodarowania skwerów, terenów zielonych, a także urządzenia prawdziwego placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego.
– Ważnym jest także lepsze dostosowanie rozkładów jazdy MPK do potrzeb mieszkańców.
– Doprowadzić do współpracy miasta i powiatu celem uzdrowienia sytuacji Szpitala Powiatowego w Bolesławcu.

tel: 510 100 919
e-mail: darekjancelewicz@interia.pl

Okręg nr 1 – ulice:  Agatowa, Bazaltowa, Bukowa, Ceramiczna 1-13 i nieparzyste 15-21, Cisowa, Górska, Grabowa, II Armii Wojska Polskiego, Jarzębinowa, Jasna, Jemiołowa, Jesionowa, Jodłowa, Kalinowa, Kamienna, Kamionkowa, Modrzewiowa, Morelowa, Skalna, Sosnowa, Spacerowa, Świerkowa, Widok, Zabobrze, Żwirowa.

Lokal wyborczy: Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 3 ul. Ceramiczna 5

[/tab]
[tab title=”2″]

[sub_headline title=”Krzysztof Góralewski” desc=”Kandydat do Rady Miasta Bolesławiec”]

Krzysztof Góralewski

 50 lat. Żonaty, dwoje dzieci. Wykształcenie średnie. Jestem instruktorem i wykładowcą nauki jazdy w ośrodku kształcenia kursowego 2xTAK. Swoją pracę zawsze wykonuję rzetelnie i sumiennie kierując się mottem: „To co robisz, rób dobrze” i z takim również nastawieniem  kandyduję do Rady Miasta.

Jako radny chciałbym:
– Reprezentować  mieszkańców Osiedla Kwiatowego w sprawach związanych z jakością ich życia, a pozostających w gestii samorządu: stanu dróg gminnych, doświetlenia wszystkich rejonów osiedla, zagospodarowania skwerów, terenów zielonych oraz urządzenie placu zabaw z prawdziwego zdarzenia, jak i boiska wielofunkcyjnego.
– Zajmować się sprawami szkolnictwa oraz pozyskiwania i wykorzystywania funduszy pomocowych związanych z podnoszeniem umiejętności młodzieży, dostosowaniem do jej umiejętności do potrzeb rynku pracy.
– Zajmować się problematyką dróg publicznych wraz z infrastrukturą, oświetleniem oraz bezpieczeństwem, a także zagadnieniami transportu osobowego i towarowego na terenie miasta.

Tel:  605765226

Okręg 2

Ulice: Astrów, Bławatkowa, Bratków, Czerwonych Maków, Irysów, Jaśminowa, Konwaliowa, Narcyzów, Ptasia, Różana, Rumianków, Sadowa, Słoneczników, Stokrotek, Storczyków, Szarotek, Tulipanowa, Zaułek Sasanek

Lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Ceramiczna 5

[/tab]
[tab title=”3″]

[
[tab title=”4″]

[sub_headline title=”Paweł Jan Dul” desc=”Kandydat do Rady Miasta Bolesławiec”]

Paweł Dul

Mam 40 lat, jestem żonaty, mam też dwoje dzieci Lenę i Hubera. Zdobyłem wykształcenie wyższe na PWSZ w Legnicy na kierunku Administracja publiczna.

Od urodzenia jestem bolesławianinem i od lat zajmuje się dziećmi i młodzieżą, organizując im zajęcia sportowe, mam licencję trenerską instruktora piłki nożnej i od 10 lat społecznie pracuję z dziećmi z naszej dzielnicy.

W 2002 r. zorganizowałem drużynę i stworzyłem Klub Sportowy „Kolonia” który do dziś cieszy się zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

Jako prezes klubu jestem organizatorem wielu imprez sportowych, turniejów i spotkań. Do najważniejszych należy „Memoriał Piotra Szulca”, mojego przyjaciela z którym tworzyłem klub.

W 2006 r. zostałem Radnym Rady Miasta Bolesławiec. Doprowadziłem do wybudowania placu zabaw i szatni dla sportowców przy ul. Topolowej.  Skutecznie domagałem się budowy drogi przy kościele, zamontowania spowalniaczy przy ul. Topolowej, zamontowania lustro i zmiany organizacji ruchu przy ul. Łąkowej oraz przystanku dla pacjentów przychodni przy ul.Staszica. Udało mi się również wystarać o dofinansowanie dla klubu Kolonia.

W 2007 r. z mojej inicjatywy wybudowaliśmy z mieszkańcami dzielnicy nowe boisko do piłki nożnej przy ulicy Granicznej.

O co zadbam w Radzie Miasta?

– 0 patrole policji, straży miejskiej, monitoring, organizowanie spotkań z mieszkańcami dzielnicy.
– o poprawię współpracę między Powiatem a Gminą w sprawie polepszenia jakości usług w Szpitalu Powiatowym.
– o monitorowanie zanieczyszczeń, modernizację kanalizacji i mniej szkodliwy wpływ oczyszczalni na dzielnicę.
– o remont boiska przy ul. Granicznej oraz przywrócenie mu dawnej świetności.
– o organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży.

tel. 601 58 33 32
matylda35@op.pl

Okręg wyborczy nr 4

Akacjowa, Brzozowa, Orzeszkowej, Góralska, Graniczna, Kraszewskiego, Klonowa, Lipowa, Łąkowa, Miodowa, Traugutta, Wyszyńskiego, Słowiańska, Stolarska, Topolowa, Wałowa, Wierzbowa

Lokal wyborczy:

Miejski Zespoł  Szkół Nr 1ul.Dolne Młyny 60

[/tab]
[tab title=”5″]

[sub_headline title=”Łukasz Zygmunt Molak ” desc=”Kandydat do Rady Miasta Bolesławiec”]

Łukasz Molak31 lat. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem  dwóch córek, co jest moim największym życiowym wyzwaniem i zarazem najcenniejszym skarbem. Rodzina daje mi siły do sprostania trudom, jakie stawia przede mną życie.

Zawodowo i społecznie spełniam się w bezpośredniej pracy z ludźmi, na co dzień sekretarz w Szkole Pijarów i Nadzwyczajny Szafarz Komunii Świętej w Parafii pw. NCiKCH na os. Staszica.

Działam zawsze w gronie oddanych mi osób, do których mam zaufanie i potrafię nimi kierować. Organizacja jednego z największych Marszów w historii naszego miasta, organizacja licznych koncertów jak i inne moje dzieła – pokazują skuteczność w działaniu, w różnych warunkach i niekiedy mimo ogromnych przeszkód. Byłem szefem organizacyjnym ostatniej edycji festiwalu Blues nad Bobrem. Jestem również współtwórcą portalu wboleslawcu.pl i prezesem Bolesławieckiego Stowarzyszenia „Aktywni”, co pozwala na realizację wielu pożytecznych przedsięwzięć.

Jako radny chciałbym:

Doprowadzić do remontów ulic Staszica i Dolne Młyny.
Podjąć starania w sprawie budowy nowego mostu nad Bobrem.
Zadbać o zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowych i rozwijających się firm.
Rozwijać  współpracę samorządu z lokalnym biznesem i kupcami.
Usprawnić współpracę  samorządu miejskiego i powiatowego celem zwiększenia skuteczności  działań na rzecz regionu i społeczności lokalnej.

Tel: 505 963 860

Mail: lukasz.molak@gmail.com

Okręg 5

Ulice: Cieszkowskiego, Dębowa, Jezierskiego, Staszica, Kaczyńskiego, Wróblewskiego

Lokal wyborczy:  Miejski Zespół Szkół Nr 1 ul. Dolne Młyny 60

[/tab]
[tab title=”6″]

[sub_headline title=”Stefan Łucki” desc=”Kandydat do Rady Miasta Bolesławiec”]

Stefan ŁuckiJestem 25-latkiem, który od urodzenia związany jest z Bolesławcem – w tym mieście się urodziłem, w jego okolicach dorastałem, tu teraz mieszkam i pracuję. Jestem inżynierem inżynierii środowiska, a wiedzę zdobytą podczas studiów wykorzystuję każdego dnia w pracy zawodowej – zajmuję się gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Praca ta wiąże się z rozwiązywaniem problemów mieszkańców oraz codziennym kontaktem z ludźmi.

Z łatwością przychodzi mi dostrzeganie potrzeb i problemów mieszkańców Bolesławca a w szczególności młodych Bolesławian, którzy często decydują się na migrację do innych, większych miast.

Moje zainteresowania pozazawodowe to motoryzacja, literatura i sport.

Jako radny chciałbym zajmować się problematyką:
– Utrzymania porządku i czystości na terenie miasta.
– Zaopatrzenia w wodę, gaz, energię cieplną i elektryczną.
– Odprowadzania i oczyszczania ścieków.
– Ochrony i kształtowania środowiska.
– Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
– Programowania i realizacji inwestycji.

Okręg 6

Tel:  517 217 138

Mail: stefanlucki@gmail.com

Okręg nr 6

Ulice: Mickiewicza, Głowackiego, Ekonomiczna, Kaszubska, Modłowa, Ogrodowa, Wolności, Polna, Przemysłowa, Kościuszki

Lokal wyborczy: Miejski Zespół Szkół Nr 3 ul. Juliusza Słowackiego 9

[/tab]
[tab title=”7″]

[sub_headline title=”Tomasz Dominik Broniszewski” desc=”Kandydat do Rady Miasta Bolesławiec”]

Dominik Broniszewski44 lata. Rodowity bolesławianin. Ojciec  rezolutnego  5-latka.  Wykształcenie wyższe  – neurologopeda, pedagog. Z zawodu przedsiębiorca –  informatyk, terapeuta.  Działacz społeczny i sportowy.

Tuż po studiach, w połowie lat 90-tych, stworzyłem w naszym mieście pierwszą prywatną gazetę – Nową Panoramę Bolesławiecką, w której zajmowaliśmy się sprawami miasta, poświęcając wiele uwagi rozwojowi gospodarczemu, zwalczaniu biurokratycznych patologii i bezrobocia, a także odkrywając nieznane, lub przemilczane w okresie PRL karty historii Bolesławca.

Obecnie angażuję się w działalność związaną z bolesławieckim  sportem – co pozwala mi łączyć przyjemne z pożytecznym. Organizuję imprezy, działam w społecznych radach sportu miasta i powiatu. Jestem wiceprezesem klubu Cyklosport Bolesławiec, wykwalifikowanym instruktorem kolarstwa,  a także członkiem zarządu Dolnośląskiego Związku Kolarskiego i sędzią kolarskim.

Jako radny chciałbym:
– Zwiększyć poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia (m.in. stworzenie monitoringu obszaru garaży)
– Uporządkować sprawy ruchu i parkowania na coraz bardziej zatłoczonych ulicach osiedla.
– Uporządkować i zrewitalizować osiedlowe tereny zielone.
– Zorganizować środki na opiekę logopedyczną  i naukę języków obcych w przedszkolach.
– Szpital powiatowy musi zacząć działać jak należy! Będę dążyć do ścisłej współpracy miasta i powiatu na rzecz uzdrowienia sytuacji szpitala w Bolesławcu.
– Doprowadzić do remontu i modernizacji stadionu miejskiego przy ul. Spółdzielczej.

Tel:  600 509 532

Mail: networker@wp.pl

Okręg  7

Ulice:  Gałczyńskiego, Staroszkolna

Lokal wyborczy: Miejski Zespół Szkól Nr 2 ul. Jana Pawła II 38c

[/tab]
[tab title=”8″]

[sub_headline title=”Krzysztof Grabas” desc=”Kandydat do Rady Miasta Bolesławiec”]

Krzysztof Grabas39 lat. Dumny tato 11-letniej córki. Z wykształcenia jestem inżynierem budownictwa.  W Bolesławcu mieszkam od urodzenia i znam doskonale problemy naszego osiedla. Pracuję w Urzędzie Gminy Bolesławiec, w referacie Inwestycji i Infrastruktury. Jest to gmina, która corocznie realizuje wiele zadań mających na celu ułatwienie życia swoim mieszkańcom. W pracach tych biorę czynny udział. Do moich obowiązków należy przygotowywanie przetargów, realizacja i nadzór nad inwestycjami budowlanymi prowadzonymi we wsiach Gminy Bolesławiec.

W wolnych chwilach słucham muzyki, a także gram na gitarze i fotografuję.

Na co dzień, w pracy, spotykam się z problemami mieszkańców, dlatego w działalności radnego chcę wykorzystać moją wiedzę i doświadczenie, aby wspierać nasze  wspólne inicjatywy. Zapewniam państwa, że we wszystkich podejmowanych przeze mnie działaniach będę się kierował chęcią poprawy warunków życia na osiedlu, w szczególności poprawy bezpieczeństwa, wygody oraz estetyki.

Jako radny chciałbym szczególnie:
– Zająć się tematyką związaną z planowaniem i realizacją inwestycji miejskich
– Planowaniem przestrzennym, jakością wykonania robót zleconych przez samorząd (w szczególności dotyczących osiedla  Jana Pawła II, Staroszkolna, Gałczyńskiego)

Tel: 602 264 141

Mail: k.grabas@yahoo.com

Okręg 8

Ulice: Aleja Tysiąclecia 32A-46, Jana Pawła II 6-56 

Lokal wyborczy:  Miejski Zespół Szkół Nr 2 ul. Jana Pawła II 38c

[/tab]
[tab title=”10″]

[sub_headline title=”Hubert Antoni Prabucki” desc=”Kandydat do Rady Miasta Bolesławiec”]

Hubert PrabuckiUrodziłem się w 1944 r. na Pomorzu. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim w roku 1968 zamieszkałem w Bolesławcu. Jestem katolikiem. Przez ponad 35 lat pracowałem w Liceum Ogólnokształcącym jako nauczyciel chemii oraz w ostatnim okresie ( 12 lat) jako wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr  1 w Bolesławcu. Obecnie jestem na emeryturze. Przez 16 lat pełniłem ważne funkcje w samorządzie bolesławieckim. Byłem między innymi Przewodniczącym Rady Miejskiej, a w latach 1999-2002 pełniłem funkcje I zastępcy Prezydenta Miasta Bolesławiec. Znam dobrze ustawy dotyczące funkcjonowania samorządu terytorialnego, uchwały prawa lokalnego oraz potrzeby miasta i bolesławian.

Moja rodzina to żona Barbara,  emerytowana nauczycielka (TGR i ZSE), syn Maciej – prawnik, synowa Elżbieta, nauczycielka (SP 4), wnuczka Martyna i wnuk Bartek- studenci IV i I roku Uniwersytetów we Wrocławiu i Katowicach.

W życiu i pracy kieruję się zawsze mottem: „uczciwość, kompetencja i odpowiedzialność”.

Jako radny chciałbym:
– Odpowiedzialnie i życzliwie reprezentować interesy mieszkańców naszego miasta
– Aktywnie uczestniczyć w pracach Komisji Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisji Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
– Wspierać wiedzą i doświadczeniem młodych oraz mniej doświadczonych radnych.

Tel:  757324469

Mail: hubert.prabucki@gmail.com

Okręg 10

Ulice: Kosiby, Miłosza, Narutowicza, Kleeberga, Konradowska, Murarska, Starzyńskiego 45-94, Zielona

Lokal wyborczy: Gimnazjum Samorządowe Nr 2 ul. Bielska 5

[/tab]
[tab title=”11″]

[sub_headline title=”Stanisław Wiącek” desc=”Kandydat do Rady Miasta Bolesławiec”]

Stanisław Wiącek56 lat. Żonaty. Dwie dorosłe córki, dwóch wnuków. Wykształcenie średnie techniczne. Od urodzenia związany z regionem bolesławieckim. Jestem wieloletnim pracownikiem Spółdzielni  Mieszkaniowej ”Bolesławianka” posiadam uprawnienia budowlane. Od 20 lat kieruję w spółdzielni pionem  administracji.  Od wielu lat angażuję się także w działalność dla miasta i jego mieszkańców, przede wszystkim jako działacz stowarzyszenia ”Ziemia Bolesławiecka”.

Moje pasje po godzinach  to przede wszystkim sport, turystyka i podróże, a także historia Polaków w Bośni.

W swoim codziennym postępowaniu kieruję się zasadą: „żyj i pracuj tak, aby nikt przez Ciebie nie płakał”.

Jako radny chciałbym zajmować się:
– Bieżącymi problemami mieszkańców osiedli.
– Wykorzystaniem środków na rozwój terenów zielonych.
– Tematyką związaną z małą architekturą, planowaniem i wykonaniem bezpiecznych placów zabaw.
– Inwestycjami w infrastrukturę, które bezpośrednio wpływają na jakość życia mieszkańców miasta: chodniki, oświetlenie uliczne, parkingi, drogi osiedlowe, parki, miejsca rekreacji.

Tel: 605926496

Mail: adm3.boksluwianka@onet.eu

Okręg 11

Ulice: Jana Kilińskiego, Stefana Starzyńskiego 1-43

Lokal Wyborczy: Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5, ul. Zygmunta Augusta 16b

[/tab]
[tab title=”13″]

[sub_headline title=”Witold Wolak” desc=”Kandydat do Rady Miasta Bolesławiec”]

Witold WolakUrodziłem się w Bolesławcu i z tym miastem związałem się na stałe. Jestem mężem Eugenii i ojcem dorosłych synów: Bartłomieja i Igora. Jestem pracownikiem technicznego utrzymania nieruchomości Sekcji Obsługi Infrastruktury w Bolesławcu. Przez wiele lat pracuję z dziećmi i młodzieżą organizując im czas wolny i zachęcając do rozwijania zainteresowań techniką lotniczą i modelarstwem. Jako prezes klubu modelarskiego „ Modelarze Bc” staram się zachęcać rodziny z dziećmi do udziału w zajęciach modelarskich. Od lat szczególną uwagę poświęcam kontynuacji działań dobroczynnych i charytatywnych. Bardzo ważne są dla mnie problemy dzieci i młodzieży, pokrzywdzonej i opuszczonej przez najbliższych. Byłem inicjatorem akcji „Mikołaj” skierowanej do dzieci z różnych środowisk. Jako wolontariusz staram się zawsze służyć pomocą ludziom w ciężkich sytuacjach życiowych. Jestem jednym z pierwszych członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka zabiegających i dokonujących odpisów z podatków 1% na cele społeczne. Uczestniczę corocznie w podziale tych funduszy na bardzo szczytne cele, między innymi pomoc dzieciom w różnych sytuacjach życiowych. Moje działania we Wspólnocie Mieszkaniowej potwierdziły właściwy kierunek zarządzania zasobami mieszkaniowymi i poprawę wyglądu naszego miasta.

Moje członkostwo w Stowarzyszeniu Ziemia Bolesławiecka i spotkania z radnymi powodują, iż znane są mi doskonale problemy społeczności naszego miasta, którego jestem mieszkańcem od urodzenia. Wielokrotnie pomagam w rozwiązywaniu istotnych problemów osobom starszym. Największą satysfakcję daje mi możliwość działania na rzecz mieszkańców dzieci i młodzieży, oraz osób starszych. Wiem również, że jako radny będę musiał rozwiązywać problemy społeczne naszych mieszkańców. Poza działalnością społeczną jestem wiceprezesem koła wędkarskiego, z którym jestem związany od lat. Działalność w kole wędkarskim jest odskocznią od intensywności zajęć poza obowiązkami zawodowymi.

Zwracam się z prośbą do mieszkańców okręgu nr 13 obejmującego ulice: Karola Marcinkowskiego, Parkowa, Plac Księdza Prałata Władysława Rączki, Podgórna, Słoneczna, Stefana Okrzei, Zaułek, Zygmunta Augusta o udzielenie mi poparcia w wyborach do Rady Miasta i oddanie głosu na moją osobę.

[/tab]
[tab title=”14″]

[sub_headline title=”Zdzisław Adam Abramowicz” desc=”Kandydat do Rady Miasta Bolesławiec”]

Zdzisław Abramowicz

Jestem nauczycielem. Przez  wiele lat byłem komendant hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Bolesławcu, obecnie pełnię funkcję zastępcy komendanta. Już czwartą kadencję zasiadam w Radzie Miasta, byłem także jej wiceprzewodniczącym. Mam srebrny i złoty krzyż zasługi ZHP, brązowy krzyż zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem współautorem sześciu książek o historii naszego regionu.

Od lat prowadzę programy historyczne w Telewizji Azart Sat i Telewizji Łużyce. Pasjonuje mnie historia ziemi bolesławieckiej i pracuję nad jej popularyzacją.

To co najbardziej interesuje mnie w pracy w samorządzie, to dbałość o prawdziwe wychowanie młodych Polek i Polaków oraz stwarzanie dobrych warunków do tego procesu przez samorząd.

Moje ulubione powiedzenie brzmi:

Mniej pary w gwizdek, więcej w koła

Od lat staram się odpowiedzialnie pełnić funkcję radnego Rady Miasta i zajmuję się problemami mieszkańców tak, aby były one rozwiązywane z korzyścią dla bolesławian. Wierzę, że przez te lata zasłużyłem sobie na Państwa zaufanie i proszę o głos.

kontakt: 601257 258
GEN.  WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, IGNACEGO DOMEYKI, IGNACEGO PADEREWSKIEGO, JANA MATEJKI, JANA SOBIESKIEGO, JANUSZA MEISSNERA, JELENIOGÓRSKA, KARKONOSKA, K.K.BACZYŃSKIEGO, LEŚNA, LUBAŃSKA, LUDWIKA PASTEURA, MJR HENRYKA SUCHARSKIEGO, OBROŃCÓW WESTERPLATTE, PIOTRA SKARGI, PLAC ŚWIĘTEGO KRZYŻA, POD LASEM, ROBOTNICZA, RZEMIEŚLNICZA, STANISŁAWA DĄBKA, STEFANA BATOREGO, ŚLUSARSKA, WILLOWA, WINCENTEGO WITOSA, ZBIGNIEWA HERBERTA, ZWYCIĘSTWA.

[/tab]

[tab title=”15″]

[sub_headline title=”Jan Mosiądz” desc=”Kandydat do Rady Miasta Bolesławiec”]

Jan MosiądzMam 58 lat, żonę i dwoje dzieci oraz wnuczkę.

Jestem społecznikiem od wielu lat związanym z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych, jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Rodziców Dzieci i Młodzieży Specjalnej Troski w Bolesławcu. Za swoją działalność zostałem wyróżniony nagrodą „Wolontariusz Roku” starosty bolesławieckiego.

Moją drugą pasją, oprócz pomagania ludziom, jest turystyka.

Chciałbym aby nasze miasto było ważnym punktem na mapie turystycznej Polski.

W Radzie Miasta chciałbym zajmować się przede wszystkim sprawami potrzebujących, głównie osób niepełnosprawnych.

Bolesławiec powinien być bardziej przyjazny dla tych, którym poruszanie się sprawia problem. Dotyczy to nie tylko jego mieszkańców ale także turystów o ograniczonej sprawności ruchowej.

Kontakt ze mną

603 609 454

Okręg wyborczy nr 15

Ulice: Garncarska, Gdańska, Sienkiewicza, Hubala, Orląt Lwowskich, Powstańców Warszawy, Pileckiego, Śluzowa, Warszawska, Reymonta, Żołnierzy Wyklętych 

Lokal wyborczy 

Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 7, ul. Górne Młyny 5

[/tab]

[tab title=”16″]

[sub_headline title=”Mirosław Głogowski” desc=”Kandydat do Rady Miasta Bolesławiec”]

Mirosław GłogowskiMieszkam w Bolesławcu od urodzenia, aktualnie na ulicy Gdańskiej. Jestem stanu wolnego, mam jednego syna – Jakuba. Od zawsze bezpartyjny. Od czasów licealnych byłem aktywny w sferze kultury, zarówno społecznie, jak i etatowo. Przez kilka lat byłem związany z problemami turystyki i sportu, a także mocno zaangażowany (także zawodowo) we współpracę Bolesławca z Prnjavorem.

Nieobca jest mi także działalność “na własny rachunek” przez 10 lat wykonywałem tzw. “wolny zawód” – byłem konferansjerem, prezenterem muzycznym i dyskotekowym, a kolejnych 9 lat prowadziłem działalność gospodarczą. Aktualnie pracuję w spółce CBM w Bolesławcu.

Jestem ambitny i komunikatywny, chętny do współpracy. Chciałbym, aby mojej działalności, jako radnego, przyświecała zasada, jak najczęstszego komunikowania się i wymiany poglądów z mieszkańcami miasta.

Jako radny chciałbym:
– wspierać i promować wszelkie działania mające na celu wstrzymanie migracji młodych ludzi z miasta
– podjąć próby utworzenia Budżetu Obywatelskiego
– udzielać poparcia drobnym przedsiębiorcom
– wspierać działania propagujące aktywność sportową mieszkańców
– wspierać wszelkie działania zmierzające do przywrócenia do miasta “Bluesa nad Bobrem”
– utworzyć swoistą “galerię sławy” wybitnych osób wywodzących się z naszego miasta

Okręg nr 16:

10 MARCA, 1 MAJA, ALEJA PARTYZANTÓW, ARMII KRAJOWEJ, BOBROWA, BOHATERÓW GETTA, BOLESŁAWA PRUSA, DOLNE MŁYNY 1A – 5, GÓRNE MŁYNY, GRUNWALDZKA, KARPECKA, KWIATOWA, MAŁA, MAGISTRACKA, MASARSKA, MAZOWIECKA, ORLA, PIASKOWA, PLAC PIASTOWSKI, PLAC ZAMKOWY, POMORSKA, RONDO JERZEGO SZMAJDZIŃSKIEGO, RAJSKA, SPORTOWA, SZKOLNA, TARGOWA, WESOŁA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, ZGORZELECKA.

[/tab]

[tab title=”18″]

[sub_headline title=”Paweł Szulik” desc=”Kandydat do Rady Miasta Bolesławiec”]

Paweł Szulik33 lata. Żonaty, 1-dziecko – córka. Wykształcenie wyższe. Jestem absolwentem wydziału zarządzania i inżynierii produkcji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od lat prowadzę własną działalność gospodarczą związaną z lokalnym transportem osobowym – dlatego znam specyfikę potrzeb i problemy środowiska małej przedsiębiorczości w naszym mieście.  Od roku 2009 jestem członkiem zarządu stowarzyszenia Radio Taxi 910, a od roku 2012 zastępcą prezesa tej organizacji.

„Wymagaj od siebie, choćby inni od Ciebie nie wymagali” – to słowa Jana Pawła II, które stanowią moje życiowe motto.

Jako radny chciałbym:

Zajmować się bieżącymi problemami mieszkańców osiedla.
Działać na rzecz ułatwienia działalności drobnej przedsiębiorczości.
Zająć się tworzeniem koncepcji rozwoju dzielnicy w oparciu o ścisły kontakt ze społecznością i z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców.

Tel: 667 238 595

Mail: szulikpawel@poczta.onet.pl

Okręg 18

Ulice: Kubika, Wybickiego, Komuny Paryskiej

Lokal Wyborczy:  Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Mikołaja Brody 12

[/tab]

[tab title=”19″]

[sub_headline title=”Damian Jerzy Dziedziul” desc=”Kandydat do Rady Miasta Bolesławiec”]

Damian Dziedziul Jestem szczęśliwym mężem. Posiadam wykształcenie wyższe. Od 8 lat pracuję w I Liceum Ogólnokształcącym, gdzie uczę języka angielskiego i jestem wychowawcą klasy maturalnej o profilu humanistycznym. Z zamiłowania społecznik. Już po raz trzeci biorę udział w międzynarodowym projekcie (tym razem pod nazwą Erasmus) finansowanym przez Unię Europejską pomagającym uczniom zaplanować karierę na europejskim rynku pracy.

W kręgu moich zainteresowań znajduje się sport – głównie piłka nożna oraz powieść detektywistyczna. Jako nauczyciel uważam za konieczne jest lepsze wyposażenie szkół i ułatwienie uczniom spoza naszego miasta kształcenia się w Bolesławcu. Uważam, że w tym celu niezbędna jest współpraca na linii miasto-powiat. Na pewno konieczna jest również pomoc seniorom, a także osobom wykluczonym (o niskich dochodach) poprzez wprowadzenie kompleksowego pakietu (“karta seniora”).

Kontakt ze mną: mrdamiandzl@gmail.com
Okręg nr 19

Ulice: Adama Asnyka, Dzieci Wrześni, Górników, Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów, Ignacego Łukasiewicza, Karola Miarki, Plac ks. Jerzego Popiełuszki, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Lokal wyborczy: Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Mikołaja Brody 12

[/tab]

[tab title=”20″]

[sub_headline title=”Michał Wojdyła” desc=”Kandydat do Rady Miasta Bolesławiec”]

Michał WojdyłaLat 77. Technik, emeryt. Od wielu lat zaangażowany w działalność społeczną na rzecz miasta i mieszkańców – w szczególności, na rzecz niepełnosprawnych. Wieloletni prezes bolesławieckiego oddziału  Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, a także przewodniczący koła na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualne w Bolesławcu. Członek stowarzyszenia „Ziemia Bolesławiecka”. Współautor  w wielu inicjatyw na rzecz dobra  młodzieży.

W chwilach wolnych poświęca się fotografice, filmowaniu, kolekcjonowaniu pamiątek związanych z Kresami, a także organizacji wycieczek krajowych i na Kresy.

Jego motto to: „Pomagać słabszym i potrzebującym”.

W ramach działalności radnego chce skupić się na sprawach:

– działalności stowarzyszeń lokalnych
– działalności na rzecz młodzieży
– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Tel: 502665716

Okręg 20

Ulice: Bielska, Cicha, Mariana Buczka

Lokal wyborczy: Gimnazjum Samorządowe Nr 2, ul. Bielska 5

[/tab]
[/tabs]