Kandydaci do Rady Powiatu Bolesławieckiego – Lista nr 11 okręg nr 1 Gmina Miejska Bolesławiec

Pozycja nr 1 – Paweł Dul

Jestem żonaty, mam dwoje dzieci. Moja rodzina to moja duma. Dają mi siłę do działania i nadzieję na przyszłość. Sprawiają, że każdego ranka budzę się i mam chęci do pacy i działania. Życzę każdemu, aby w rodzinie znajdował oparcie, dawał i dostawał bezwarunkową miłość. Mam wyższe wykształcenie, na kierunku administracja publicznej. Ta wiedza przydaje się bardzo w pracy zawodowej, działalności społecznej i pracy w samorządzie. Mój charakter ukształtował sport- moja pasja – szczególnie piłka nożna. Jestem inicjatorem i współzałożycielem Klubu Sportowego Kolonia Bolesławiec (rok założenia 2002r.). Obecnie trener drużyny Skrzatów i Młodzik. Od roku 2020 pełnię funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu. Moja praca zawodowa poprzez rozwój działalności sportu i rekreacji ma wpływ na jakość życia mieszkańców. Cały czas się rozwijamy i powiększamy naszą ofertę świadczonych usług oraz rozbudowujemy lokalną infrastrukturę sportową. Moim marzeniem było wybudowanie w Bolesławcu boisk ze sztuczną nawierzchnią, co dzięki mojej inicjatywie jest obecnie realizowane. Pozytywne cechy charakteru jak otwartość do ludzi, empatia i skuteczność w działaniu pozwalają mi realizować założone plany. Dlatego jeśli chcecie Państwo mieć realny wpływ na sprawy miasta i powiatu pozwólcie działać mi w Waszym imieniu.

Pozycja nr 2 – Janusz Kozioł

Jestem żonaty i mam trójkę dzieci. Urodziłem się w Sandomierzu, a z Bolesławcem jestem związany od połowy lat 80-tych. Bardzo lubię tu mieszkać i cieszę się z każdej inwestycji na terenie miasta i powiatu. Pracuję w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu. Mam wykształcenie wyższe – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Ukończyłem również studia podyplomowe dotyczące nieruchomości. Mam licencję zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami. Moje zainteresowania to przede wszystkim sport: piłka nożna, tenis oraz bieganie. Przebiegłem 11 maratonów. Drugą pasją jest dla mnie taniec – tango argentyńskie. Z żoną Alicją oddajemy się tangu już 14 lat. W Radzie Powiatu chcę zajmować się sprawami: gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, infrastruktury przestrzennej, bezpieczeństwa i sportu.

Pozycja nr 3 – Edmund Maliński

Jestem absolwentem historii Uniwersytetu Wrocławskiego, doktorem nauk humanistycznych, autorem ok. 30 publikacji naukowych z zakresu dydaktyki historii. W latach 1991– 1993 sprawowałem mandat senatora II kadencji Senatu RP, w latach 1994-1998 byłem radnym Rady Miasta Bolesławiec, w której pełniłem funkcję wiceprzewodniczącego. Ponad 30 lat pracowałem jako nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor bolesławieckich liceów ogólnokształcących. Byłem również dyrektorem Studium Nauczycielskiego i Kolegium Nauczycielskiego w Bolesławcu. W latach 1983-1990 byłem adiunktem i nauczycielem-metodykiem w Instytucie Kształcenia Nauczycieli/Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Jeleniej Górze. Jestem jednym z pomysłodawców Rocznika Bolesławieckiego i jego redaktorem naczelnym. Zostałem Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.
Pełnię społeczną funkcję skarbnika w Stowarzyszeniu Ziemia Bolesławiecka.

Pozycja nr 4 – Jolanta Anasiewicz

Mam 54 lata. Mistrzyni sportów siłowych i trenerka fitness od 1989 roku. Wielokrotna mistrzyni świata, Europy i triumfatorka najbardziej prestiżowych zawodów w wyciskaniu sztangi leżąc. Promuje fitness w każdym wieku, szczególnie dojrzałym.

Pozycja nr 5 – Iwona Marcinkiewicz

W Bolesławcu mieszkam od urodzenia. Mam wykształcenie wyższe. Z zawodu jestem pracownikiem socjalnym i psychogerontologiem. Od wielu lat pracuje w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej\nw Bolesławcu. W Ośrodku oprócz pracy związanej z wykonywanym zawodem prowadzę Centrum Wolontariatu. Bliskie mi są sprawy dotyczące osób starszych, niepełnosprawnych, zależnych. Nie są mi obce problemy młodych. Mam dwudziestoletniego syna i wiem, jakie trudności i oczekiwania mają młodzi ludzi. W Radzie Powiatu chciałabym pracować na rzecz tych osób.

Pozycja nr 6 – Maria Sitek

Jestem częścią tej pięknej ziemi od wielu lat. Moja historia życia to podróż przez różnorodne miejsca i doświadczenia. Mieszkając przez lata w Warszawie i we Wrocławiu, prowadząc własną działalność gospodarczą jako krawcowa, zdobyłam wiedzę i umiejętności, które teraz chcę wykorzystać dla dobra naszego powiatu. Aktualnie angażuje się w naukę pływania dzieci i dorosłych oraz prowadzę Uczniowski Klub Pływacki, co pozwala mi bezpośrednio wpływać na zdrowie i rozwój naszej społeczności.

Pozycja nr 7 – Wojciech Borzymek

Pozycja nr 8 – Tomasz Wieczorek

Pozycja nr 9 – Mariola Starościak

Pozycja nr 10 – Zbigniew Michalczuk

Jestem rodowitym bolesławianinem, obecnie emerytem. Pracowałem w Zakładach Górniczych „Rudna”, byłem też przewodniczącym Związków Zawodowych Pracowników Samorządowych w powiecie bolesławieckim.

Obecnie jestem członkiem Stowarzyszenia „Ziemia Bolesławiecka”, bo bliskie są mi idee pomocy ludziom chorym, biednym, stojącym na zakręcie życia. Czasami, aby odwrócić zły los, dać nadzieję, wystarczy pomocna dłoń, pomoc finansowa. A tym właśnie zajmuje się Stowarzyszenie.

Jestem dumny, że przyjęto mnie do tego grona. Jako radny chcę moją energię i działanie skierować na sprawy związane z bezpieczeństwem mieszkańców i przekonywać decydentów, że mimo dużej poprawy, wiele problemów społecznych wciąż czeka na rozwiązanie.

Prawdziwa bieda wstydzi się prosić. To często ludzie żyjący na krawędzi ubóstwa, jednak bardzo dumni. Trzeba do nich dotrzeć, przekonać, że pomoc im się należy. To rola samorządu. Znamy się. Wiemy, który sąsiad naprawdę wymaga wsparcia. Jeden człowiek może niewiele, ale wspólna praca wielu osób przyniesie zamierzone cele i efekty.

Działajmy wspólnie!

Pozycja nr 11 – Szymon Cołokidzi

Mam 35 lat. Jestem przedsiębiorcą, mieszkam w Bolesławcu od urodzenia z przerwą na studia we Wrocławiu. Zależy mi na tym, aby w naszym powiecie mogły rozwijać się dobrze płatne firmy. Aby mogły korzystać z taniej i zielonej energii. Aby edukacja stała na jak najwyższym poziomie by młodzież mogła znaleźć dobrze płatną pracę w naszym regionie. Moja aspiracja jest aby powstało więcej miejsc zielonych do rekreacji dla mieszkańców. Gdyby obdarzyli mnie Państwo swoim zaufaniem i oddali na mnie głos, zwracał bym szczególną uwagę na ekologię i ochronę środowiska w naszym powiecie.