Kandydaci do Rady Powiatu z okręgu I czyli z terenu miasta Bolesławiec

1. Maciej Małkowski – kandydat na prezydenta Bolesławca i radnego Rady Powiatu

Maciej MałkowskiNazywam się Maciej Małkowski, mam 38 lat, jestem szczęśliwym mężem i dumnym tatą dwóch córeczek. Z wykształcenia jestem prawnikiem. W latach 2007-2010 pełniłem funkcję wiceprezydenta Bolesławca. Byłem i jestem bezpartyjny. Aktualnie wypełniam mandat radnego Rady Powiatu Bolesławieckiego i społecznie funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka, które zaproponowało i poparło moją kandydaturę w wyborach prezydenta Bolesławca 16 listopada 2014r. Propozycję przyjąłem i bardzo za nią dziękuję, bo jest ona dla mnie wyrazem zaufania i pokładanych we mnie nadziei.

Nasze miasto potrzebuje gospodarza dialogu i porozumienia. Bolesławiec potrzebuje prezydenta dostrzegającego również potrzeby młodych, aktywnych ludzi, którzy chcą w Bolesławcu zostać, pracować, zakładać rodziny, cieszyć się dobrym i zdrowym życiem. To porozumienie i dialog zarówno z mieszkańcami, ale także z władzami powiatu bolesławieckiego oraz gminami ziemi bolesławieckiej. Ta współpraca powinna być realna, a nie deklarowana. Jestem człowiekiem, który łączy pokolenia, dlatego rozumiem potrzeby młodych oraz dojrzałych.

Realizacja mojego programu wyborczego zapewni mieszkańcom Bolesławca godne warunki życia, pracy, wypoczynku i możliwości perspektywicznego rozwoju. To współdziałanie i współodpowiedzialność samorządów, społeczności lokalnej, organizacji oraz stowarzyszeń. Mój program daje gwarancję dobrych warunków do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Z moim programem wyborczym oraz moją osobą można zapoznać się bliżej odwiedzając stronę www.maciejmalkowski.pl

W zbliżających się wyborach otwieram również listę kandydatów na radnych do Rady Powiatu z ramienia KWW Ziemia Bolesławiecka, aby mieć realny wpływ na propozycje, które przedstawiłem. Moje doświadczenie samorządowe, ale również to życiowe, pozwoli tego dokonać. Zachęcam zatem gorąco wszystkich do udziału w wyborach, bo wynik bezpośrednio będzie dotyczył nas i naszej przyszłości. Wierzę, że się uda i proszę o zaufanie.
Państwa głos oddany na mnie to zaszczyt i zobowiązanie.

2. Janusz Andrzej Kozioł

Janusz KoziołUrodziłem się 6 listopada 1961 r. w Sandomierzu.  Jestem żonaty i mam troje dzieci.

Pracuję w Miejskim Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu. Mam wykształcenie wyższe  – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Ukończyłem również studia podyplomowe dotyczące nieruchomości. Mam licencję zarządcy nieruchomości i pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Byłem dwukrotnie radnym Rady Miasta Bolesławiec a w obecnej kadencji jestem radnym Rady Powiatu Bolesławieckiego. W czasie mojej kadencji skutecznie zabiegałem o remont nawierzchni ulic i chodników: Podgórnej, Tyrankiewiczów, Mickiewicza, Staszica, Sądowej oraz elewacji sali sportowej Zespołu Szkół Mechanicznych.

Lubię pomagać innym.

Moje zainteresowania to przede wszystkim sport: piłka nożna, tenis, ale również bieganie. Przebiegłem już pięć maratonów. Od 4 lat wraz z żoną Alicją mamy nową pasję – jest nią tango argentyńskie.

W Radzie Powiatu chcę zajmować się sprawami gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, infrastruktury przestrzennej, bezpieczeństwa i sportu.

 

 

 

 

 

 

3. Edmund Jerzy Maliński

Edmund Maliński

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, historyk, doktor nauk humanistycznych, autor ok. 30 publikacji naukowych z zakresu dydaktyki nauczania historii. W latach 1972 – 2006 nauczyciel historii, wicedyrektor i dyrektor w liceach ogólnokształcących w Bolesławcu. Senator II kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 1994 – 1998 wiceprzewodniczący Rady Miasta Bolesławiec. W latach 2011 – 2013 prowadził program publicystyczny Punkt Widzenia w Telewizji Łużyce. Od 2008 r. redaguje “Rocznik Bolesławiecki”. Od 2003 r. jest skarbnikiem Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka.

W Radzie Powiatu Bolesławiec chciałby zajmować się problematyką społeczną, a w szczególności sprawami szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Chciałby doprowadzić do tego, aby lepiej wykorzystać lata charakteryzujące sie mniejszą liczbą uczniów do poprawy warunków kształcenia – tworzenia mniej licznych klas szkolnych i w pełni wykorzystać dopuszczany przepisami podział uczniów na mniej liczne grupy ćwiczeniowe w nauczaniu języków obcych i przedmiotów przyrodniczych. Priorytetem w finansowaniu oświaty musi być bowiem dbałość o bezpośrednie warunki kształcenia, a nie nadmierna koncentracja na infrastrukturze szkół.

 

 

 

 

 

 

4. Teresa Henryka Dubicka

Teresa Dubicka

Mam 66 lat. Wykształcenie mam średnie.  Od 45 lat pracuję w Wojewódzkim Szpitalu w Bolesławcu. Przez ponad 30 lat byłam Pielęgniarką Oddziałową, a obecnie pracuję w Poradniach Specjalistycznych Wojewódzkiego Szpitala. Jestem Pełnomocnikiem Rady Woj. do spraw psychiatrii oraz Sekretarzem Sekcji Psych. Rady Krajowej w Warszawie. Jestem osobą pracowitą i sumienną. Twardo stąpając po ziemi. Zawsze realizuję wyznaczone sobie cele. Jestem doświadczoną i pewną swoich decyzji oraz planów co do rozwoju życia społecznego mieszkańców Bolesławca i okolic. Pragnącą zreformować bolesławiecką służbę zdrowia i postawić ją na nogi.

Znam problemy służby zdrowia, ponieważ stykam się z nimi na co dzień. Chciałabym się zająć zagadnieniami dotyczącymi ochrony zdrowia, podnoszeniem usług medycznych świadczonych mieszkańcom Bolesławca. Poprawą warunków pracy personelu oraz jakością obsługi pacjentów. Moje działania będą polegały na wpieraniu organizacji pozarządowych promujących zdrowy styl życia, poprawie dostępności do poradni specjalistycznych. Zaopatrzenia placówek medycznych w sprzęt diagnostyczny służący poprawie jakości usług medycznych. Uważam, że należy wprowadzić programy profilaktyczne w opiece nad dziećmi i młodzieżą, a także ludzi w podeszłym wieku.

Będę wspierać starania o lepsze finansowania placówek medycznych (dotyczy kontraktów z NFZ).

 

 

 
5. Bernard Łętowski

Bernard ŁętowskiTak się złożyło, że kandyduję z listy komitetu Ziemia Bolesławiecka do Rady Powiatu. 16 listopada każdy kto jest zameldowany w Bolesławcu, kto mnie lubi, uważa za niegłupiego faceta, albo zakłada, że mogę coś do samorządu wnieść – może oddać na mnie swój głos. Mogą oddać na mnie swój głos także ludzie, którzy na przykład mniej nie lubią mnie, niż innych kandydatów… albo ci, którzy mnie z kimś pomylą.

Znajdziecie mnie na miejscu piątym na miejskiej liście kandydatów Ziemi Bolesławieckiej do Rady Powiatu.

Dlaczego warto przemyśleć kwestię zagłosowania na mnie? Istnieje duża szansa, że mój krytyczny stosunek do samorządu jest nieuleczalny i wszelkie przejawy głupoty w zarządzaniu publicznym dobrem nadal będą mnie irytowały na tyle, że będę próbował im zapobiec. Jeśli zostanę radnym, będę radnym upierdliwym, czepialskim i marudnym a nie maszynką do podnoszenia ręki.

Mam 38 lat, żonę i troje dzieci. Urodziłem się w Bolesławcu. Przez lata byłem dziennikarzem, obecnie prowadzę portal bobrzanie.pl i własną firmę fotograficzną. Nie należę do żadnej partii ani do stowarzyszenia. Nie jestem prawicowym ani lewicowym radykałem, zwykle staję po stronie tych, którzy mają gorzej. Lubię konkrety.

Jestem fanem roweru, audiobooków, piłki nożnej i dobrej muzyki. Jestem też pracoholikiem.

Od lat śledzę funkcjonowanie bolesławieckiego samorządu i dochodzę do pesymistycznych wniosków. Coraz więcej w nim ludzi pozbawionych zasad i idei, coraz mniej ludzi porządnych, którzy kierują się dobrem publicznym a nie traktują publiczną funkcję, jako metodę dorobienia dla siebie i rodziny. Coraz mniej w zarządzaniu samorządem logiki i racjonalności a coraz więcej absurdów. Mogę próbować wpływać na to, jeśli dacie mi szansę.

6. Mirosława Zachar

Mirosława Zachar

Jestem mężatką, mam wykształcenie wyższe. Od lat prowadzą własną działalność gospodarczą – Biuro „Temida” zajmujące się doradztwem podatkowym, administracyjnym i ubezpieczeniami społecznymi.

Zajmuję się pracą społeczną w Samorządzie Doradców Podatkowych. Przez dwie kadencje (8 lat) byłam przewodniczącą Dolnośląskiej Izby Doradców Podatkowych. Drugą kadencję jestem członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych i Przewodniczącą Zespołu do spraw odwołań.

W Radzie Powiatu chcę zająć się przede wszystkim regulacją spraw i obowiązków urzędników, zmianą ich mentalności w celu wykorzystania stosowania prawa dla ludzi-petentów a nie dla urzędu.

Moje motto brzmi: „Zawsze warto być człowiekiem.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Katarzyna Agnieszka Sulik

Katarzyna Sulik

Mam syna i córeczkę. Jestem nauczycielką, pracuję w Gimnazjum Samorządowym nr 2 w Bolesławcu, w szkole imienia  „Polaków zesłanych na Sybir.”

Moja pasja to książki biograficzne, historyczne, chętnie słucham polskiej muzyki a w wolnym czasie… piekę torty.

Moje motto życiowe brzmi: „Mądry nie gromadzi, ale żyje dla innych i w ten sposób staje się bogaty; im więcej daje innym, tym bardziej wzrasta jego zasobność.

W Radzie Powiatu chciałabym zająć się:

– zmianami w bolesławieckiej oświacie

– promowaniem zdrowego żywienia wśród młodzieży

– polityką prorodzinną

– dbaniem o sprawy niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

 

 

8. Zbigniew Michalczuk

Zbigniew Michalczuk

Pracuję w Zakłada Górniczych Rudna. Byłem przewodniczący, Związków Zawodowych Pracowników Samorządowych Powiatu Bolesławieckiego, obecnie jestem członkiem Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka.

Sprawy, którymi chcę się zajmować w Radzie Powiatu:

Jako Radny Powiatu Bolesławieckiego uważam że trzeba przeprowadzić radykalne zmiany w zakresie rozwoju gospodarczego naszego regionu:

– Należy przygotowywać inwestycje dające pracę

– Należy zapewnić równy dostęp do edukacji i kultury

– Należy zapewnić równy dostęp do opieki zdrowotnej

– Należy zapewnić  mieszkańcom bezpieczeństwo

– Konieczna jest stała poprawa sytuacji materialnej

Nie biorąc udziału w wyborach przestajesz decydować o swoim losie.

 

 

 

 

 

 

 

9. Marcin Klimkowski

Marcin Klimkowski

Posiadam tytuł magistra ekonomii w zakresie gospodarki i administracji publicznej
na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Jestem członkiem Społecznej Miejskiej Rady Sportu.

Kandyduję do Rady Powiatu, ponieważ chcę m.in. brać czynny udział w:

wspieraniu rozwoju lokalnych mikro i małych firm poprzez zamrożenie stawki podatku od nieruchomości oraz wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców,
utworzeniu programu budowania mieszkań komunalnych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego,
działaniach mających na celu zmniejszenie bezrobocia.
Chciałbym również doprowadzić do zniesienia podatku od posiadania psa oraz do wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Jestem zwolennikiem uprawiania sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia

Moją pasją od najmłodszych lat jest pływanie. Od 8 lat jestem członkiem Klubu Pływackiego Masters Bolesławiec.

Mam zaszczyt pełnić funkcję związkowego sędziego pływackiego.

Z pośród wielu osiągnięć w pływaniu do najważniejszych zaliczam:

zajęcie 1-go miejsca na dystansie 50 m stylem klasycznym na Zimowych Mistrzostwach Polski w Pływaniu w kategorii Masters w Katowicach,
zajęcie 1-go miejsca na dystanie 100 m stylem grzbietowym na X Międzynarodowych Mistrzostwach Dolnego Śląska w Pływaniu Masters w Bielawie,
zajęcie 2-go miejsca na dystansie 400 m stylem dowolnym na XII Korunni Cup Pływackie Zawody Masters w Czeskiej Lipie.
Angażuje się w lokalne życie społeczne, a szczególnie w sprawy dotyczące wsparcia
i należytego traktowania osób niepełnosprawnych. Od 7 lat pełnię również funkcję wiceprzewodniczącego Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci w Bolesławcu.

Włączam się w organizację imprez i spotkań dla osób niepełnosprawnych. Biorę czynny udział w szkoleniach i konferencjach poświęconym funkcjonowaniu oraz zwiększaniu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

10. Mariusz Sulma

Mariusz Sulma

Jestem bezpartyjny, mam wykształcenie średnie , prowadzę własną działalność gospodarczą.
Jestem instruktorem Taekwondo, wychowawcą wielu medalistów Mistrzostw Polski i zawodników kadr narodowych. Pracuję także jako trener personalny, prowadzę również zajęcia rekreacyjne dla seniorów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bolesławcu. Jestem działaczem, sportowym i społecznym, byłem  członkiem Zarządu Dolnośląskiej Federacji Sportu. W zarządzie Polskiego  Związku Taekwondo Olimpijskiego w latach 2008-2012 odpowiedzialny byłem m.in. za sport młodzieżowy. Współredagowałem dział wydania Kroniki Sportu za rok 2012. Zostałem odznaczony Brązową Odznaką Polskiego Związku Taekwondo i wyróżniony przez Prezydenta Bolesławca tytułem Opiekun Talentów 2014. Współorganizuję wiele imprez sportowych o zasięgu krajowym.

Jestem Waszym kandydatem do Rady Powiatu Bolesławieckiego, zwolennikiem konsultacji społecznych w każdej dziedzinie i płaszczyźnie życia społecznego, tak aby decyzje Rady były decyzjami obywatelskimi z pełną tego odpowiedzialnością. Uważam, że każdy z mieszkańców naszego regionu ma prawo do zgłaszania postulatów, propozycji i wniosków poprzez swojego przedstawiciela w samorządzie począwszy od spraw lokalnych wsi i miast po sprawy dotycząc całego regionu – od opieki zdrowotnej po szkolnictwo i działalność gospodarczą. Jestem za pełnym wykorzystaniem potencjału położenia naszego powiatu jako tranzytowego, gospodarczego i atrakcyjnego turystycznie.

 

 

 

 

11. Irena Walens

Irena Walens

Jestem 35-letnią optymistką, mężatką i szczęśliwą matką dwójki dzieci. Bez względu na okoliczności jestem człowiekiem z racjonalnym spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość. Wierzę w ludzi i dobro, które tkwi w każdym z nas.

Prowadzę działalność gospodarczą, w której współpracuję z gronem ludzi zapewniając im stanowiska pracy, przyuczenie do zawodu i przygotowanie do zdobycia kwalifikacji. Jako pracodawca i przedsiębiorca – działam solidnie i skutecznie.

Kandyduję do Rady Powiatu Bolesławieckiego ponieważ chcę:

Wspierać rozwój lokalnych firm.
zadbać o zwolnienie z podatku od nieruchomości dla nowych i rozwijających się bolesławieckich firm.
zwiększyć zakres pomocy dla osób najbardziej potrzebujących, pomoc materialną, socjalną, także porady prawne.
Zagospodarować w sposób twórczy pozalekcyjny czas wolny dzieci i młodzieży szkolnej.

Proszę Was o zaufanie i głos 16 listopada.

 

 

 

 

 
12. Jolanta Izabela Anasiewicz

Jolanta Anasiewicz

Trenerka fitness i propagatorka zdrowego stylu życia wśród dorosłych, a także od najmłodszych lat – wśród dzieci i młodzieży. Instruktor sportowy z 25-letnim stażem. Trzykrotna mistrzyni Polski w trójboju siłowym, członek kadry Polski w trójboju siłowym. Dwukrotnie wyróżniona za zasługi dla promocji Bolesławca. Również charytatywnie poświęca wiele czasu na krzewienie wśród mieszkańców miasta i powiatu zasad, które pozwalają cieszyć się na co dzień zdrowiem i kondycją.

„Przyjemne uczucie, gdy wiesz, że zrobiłaś coś aby stać się lepszą” – to myśl, która motywuje mnie do pełnego zaangażowania w kolejny rozpoczęty dzień.

Jako radna chcę:

Promować zdrowy styl życia w przedszkolach i szkołach
Dbać o sprawność i zdrowy rozwój młodych ludzi w ramach akcji „STOP zwolnieniom z WF-u”
Proszę Was o zaufanie i głos 16 listopada.

 

 

 

 

 

 

 
13. Remigiusz Wiktor Olejnik

Remigiusz Olejnik

Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem budownictwa. Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą na terenie naszego Powiatu. Kandyduję ponieważ zależy mi na rozwoju naszego miasta. Chciałbym, aby Bolesławiec miał odważną strategię i wizję rozwoju przyciągającą nowych przedsiębiorców oraz pozwalająca na to aby młodsze pokolenie nie musiało szukać perspektyw gdzie indziej. Zależy mi na zwiększeniu dostępności do infrastruktury sportowej dla dzieci i osób dorosłych. W kwestii działalności kulturalnej chciałbym aby było więcej imprez o zasięgu ogólnopolskim np. koncerty, przeglądy, warsztaty muzyczne które kiedyś promowały nasze miasto.
Będę postulował za wprowadzeniem budżetu obywatelskiego aby mieszkańcy mieli wpływ na realizowane zadania.
Ponadto zamierzam prowadzić działalność:
– dla rozwoju gospodarki w swoim regionie;
– poprawienia bytu oraz możliwości rozwoju młodych ludzi;
– zwiększenie udziału młodzieży w życiu publicznym;
– umożliwienie zdobycia praktyki i doświadczenia wzbogacającego CV młodego człowieka.

 

 

 

 

 

 
14. Edyta Anna Surowiecka

Edyta Surowiecka

37  lat. Pracownik firmy związanej z utrzymaniem czystości. Urodzona optymistka, silna osobowość. Pozytywnie uparta i dążąca do realizacji wyznaczonych celów, ale jednocześnie potrafiąca słuchać i zgodzić się na kompromis, jeśli ma on służyć ogółowi. Od lat zainteresowana bieżącymi sprawami miasta i powiatu.

Po godzinach chętnie słucha muzyki i lubi potańczyć. Nie omija okazji by kibicować naszym sportowcom.

Jako radna chcę skoncentrować się na:

Sprawach związanych z pomocą socjalną dla ludzi najuboższych.
Poprawie jakości ochrony zdrowia w powiecie.
Poprawie standardu wyposażenia szkół.
Organizacji czasu pozalekcyjnego dla uczniów.
Proszę Was o zaufanie i głos 16 listopada.

 

 

 

 

 

 

 
15. Joanna Alicja Krzyżostaniak

Joanna Krzyżostaniak

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego na wydziale Filologii Polskiej, nauczycielka

w Zespole Szkół  Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego w Bolesławcu.

Mężatka, ma dwie córki.

Praca z młodymi ludźmi daje jej wiele satysfakcji  i energii. Ceniona za wiedzę, kreatywność

i umiejętność słuchania innych. Rodzina ,współpracownicy i przyjaciele  wiedzą , że zawsze mogą na nią liczyć.

Tolerancyjna, ciekawa świata, pełna optymizmu, którym chce obdarzyć jak największą ilość innych ludzi.

Jej motto życiowe brzmi: Jestem tyle warta, ile mogę pomóc innym.

W Radzie Powiatu chciałaby pracować na rzecz wszystkich mieszkańców ,zajmując się  przede wszystkim problemami młodzieży ,sprawami  związanymi z oświatą oraz aktywizacją zawodową i społeczną kobiet.

Liczę na Twój Głos!

 

 

 

 
16. Mirosław Dziekan

Mirosław Dziekan

Mam żonę i córkę. Mam wykształcenie wyższe ekonomiczne, jestem protetykiem słuchu.

Od wielu lat prowadzę w Bolesławcu swoją własną firmę, Centrum Zaopatrzenia Medycznego „MIRMED” i sklepy z takim zaopatrzeniem.

Byłem Radnym Sejmiku Województwa Katowickiego, aktywnie działam w Yacht Clubie Bolesławiec oraz w Stowarzyszeniu Ziemia Bolesławiecka. Zasiadałem także w radach nadzorczych kilku spółek.

Interesuję się żeglarstwem, turystyką górską. filozofią i historią.

Moje motto życiowe brzmi: „Z rozsądkiem do przodu!”.

W Radzie Powiatu chcę zająć się sprawami:

– przedsiębiorczości,

– ochrony zdrowia,

– pomocy niepełnosprawnym,

– podniesieniem jakości życia w naszym powiecie,

– podniesieniem jakości usług medycznych.

 

 

 

 
17. Ewa Róża Bugaj

Ewa Bugaj

Jestem mężatką, mam wykształcenie średnie ekonomiczne. Jestem rolnikiem, prowadzę własne gospodarstwo oraz firmę wspólnie z mężem.

Moje zainteresowania to literatura piękna.

Moje motto życiowe brzmi: Jak słońce topi lód, tak dobroć usuwa nieporozumienia, nieufność i wrogość.

W Radzie Powiatu chcę się zajmować przede wszystkim wspieraniem lokalnej przedsiębiorczości oraz zagadnieniami dotyczącymi rolnictwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Krzysztof Pieszko

Krzysztof PieszkoJestem żonaty, mam dwoje dzieci. Mam wykształcenie wyższe medyczne, jestem lekarzem. Od lat prowadzę własną przychodnię „Lekarz Domowy” S.C., która ma filie w Bolesławcu, Kraśniku Dolnym i Trzebieniu.
Od 2002 do 2010 roku byłem radnym Rady Miasta dzięki czemu nabrałem doświadczenia w pracy samorządowej. Przez jedną kadencję byłem przewodniczącym Komisji Finansów Rady Miasta oraz szefem klubu radnych Ziemi Bolesławieckiej.

W latach 2000 – 2002  byłem dyrektorem szpitala powiatowego w Bolesławca.

W Radzie powiatu chcę zajmować się przede wszystkim problemami służby zdrowia.