Kandydaci do Rady Powiatu z okręgu II czyli z terenu gmin Nowogrodziec i Osiecznica

1. Leopold Wołoszyn

Leopold Wołoszyn

Mam 57 lat.

Jestem żonaty, mam dwoje dzieci. Jestem katolikiem.

Po latach zarządzania dużą firmą z kapitałem zagranicznym zająłem się prowadzeniem własnego gospodarstwa agroturystycznego.

Moje zainteresowania to turystyka konna, sport, muzyka i literatura.

Jestem Prezesem Nowogrodzkiego Towarzystwa Gospodarczego, oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej HYDRO-TECH Sp. z o.o. w Nowogrodźcu, a także członkiem Rady Parafialnej w Nowogrodźcu.

Od sześciu lat mam zaszczyt dzięki zaufaniu wyborców pełnić funkcję Radnego Rady Powiatu Bolesławieckiego. W Radzie staram się zawsze dbać o interes i dobro mieszkańców gmin Nowogrodziec i Osiecznica. Byłem jednym z inicjatorów poważnego zajęcia się stanem dróg powiatowych i nieustannie poruszam te tematy na posiedzeniach Rady.

Sprawy którymi chcę się zajmować w Radzie Powiatu w tej kadencji, to przede wszystkim dalsza poprawa stanu dróg powiatowych na terenie gmin Nowogrodziec i Osiecznica oraz poprawa jakości szkolnictwa zawodowego.

Ufam, że ciężką pracą na rzecz powiatu przez minione lata zasłużyłem sobie na Państwa zaufanie.

Moje motto życiowe brzmi: Pomagaj innym bo sam nie wiesz kiedy możesz potrzebować pomocy.

 

 

 

2. Józef Potyszka

Józef Potyszka

Urodziłem się 4 lutego 1959 roku. Jestem mężem i ojcem pięciorga dzieci oraz dziadkiem ośmiorga wnucząt. Mieszkam w miejscowości Czerna. Posiadam wykształcenie wyższe techniczne. Przez 28 lat pełniłem służbę jako żołnierz zawodowy 10 BKPANC w Świętoszowie. Byłem uczestnik wielu misji pokojowych. Zostałem odznaczony wieloma medalami, w tym brązowym i srebrnym „Krzyżem Zasługi”. Od 2007 roku sprawuję funkcję sołtysa wsi Czerna. W latach 2011-2012 brałem udział w konkursie „Najlepszy sołtys” organizowanego przez tygodnik Nowiny Jeleniogórskie, zdobywając dwukrotnie II miejsce. W 2012 roku otrzymałem Statuetkę za promocję miasta i gminy Nowogrodziec w kategorii „Działalność społeczna”. Od 2011 roku jestem Radnym Miejskim w gminie Nowogrodziec.

W bieżącym roku byłem organizatorem wycieczki do Bośni i Hercegowiny, gdzie mieszkańcy Czernej osadzili krzyż i tablicę pamiątkową w miejscowości Kunova.

Jestem członkiem zespołu „Czerniaki” z Czernej i  honorowy dawcą krwi. Jestem miłośnikiem piłki nożnej. Lubię grać w szachy.

W Radzie Powiatu chcę zajmować się sprawami służby zdrowia i dróg powiatowych

 

 

 

 

 

 

 

3. Stanisław Wiza

Stanisław Wiza

Mam 85 lat, jestem mieszkańcem miejscowości Parowa w gminie Osiecznica. Mam wykształcenie średnie. Z wykształcenia jestem ceramikiem modelarze. Swój pierwszy zakład ceramiczny założyłem w 1963 roku  i rozwinąłem go w doskonale prosperującą rodzinną spółkę, zatrudniającą obecnie 120 osób.Obecnie jestem właścicielem Zakładu Ceram-Obeena sp. z o.o.

Byłem Radnym  Gminy Osiecznica w I kadencji. Nieustannie interesuję się sprawami administracji publicznej.

Jestem jednym z inicjatorów organizacji Bolesławieckiego Święta Ceramiki oraz  założycielem Cechu Ceramicznego w Nowogrodźcu.

W Radzie Powiatu chciałbym zajmować sprawami dotyczącymi edukacji, gospodarki i historii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Ewa Bednarska

Ewa Bednarska

57 lat, mężatka, dwie dorosłe córki,  mieszkanka   Gminy Osiecznica.

Z  wykształcenia jestem animatorem  kultury i specjalistą ds. marketingu.   Posiadam wieloletnie doświadczenie  pracy  w samorządzie i w  administracji.

W latach  1998- 2003 byłam  dyrektorem  Gminnego Ośrodka Kultury  i Sportu

w Osiecznicy. W latach 2002-2005 byłam  współzałożycielką i vice prezesem Regionalnego Forum Kobiet. W latach 2004-2008 byłam  ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze. Obecnie  jestem  pracownikiem biurowym w dużej firmie, która daje największe zatrudnienie  w  naszym powiecie.

Motto życiowe: „ Bez względu na to kim jesteś, bądź zawsze sobą”

Szanowni Wyborcy !!!

Zaufanie jakie otrzymuje radny w dniu wyborów trzeba sumiennie spłacać przez cztery lata kadencji, dlatego też jako radna Rady Powiatu chcę Was godnie reprezentować

i skutecznie rozwiązywać  problemy  naszego regionu.

Jako radna Rady Powiatu pragnę skoncentrować się na sprawach związanych z gospodarką, służbą zdrowia, bezpieczeństwem, kulturą i ochroną środowiska.

Jeżeli Państwo poprzecie moją kandydaturę, będzie to dla mnie wielkie wyróżnienie.

 

 
5. Eliza Magdalena Szwed

Eliza Szwed

Mam 35 lat i od urodzenia mieszkam w  Nowogrodźcu. Mam wykształcenie wyższe z tytułem magistra. Jestem absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej. W tym roku ukończyłam studia podyplomowe Administracji Publicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 3 lat jestem Dyrektorką Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Praca ta sprawia mi satysfakcję i wkładam w nią dużo zaangażowania. Uważam, że działalność instytucji kultury jest niezwykle istotna dla budowania lokalnej wspólnoty. Kultura jest ponad podziałami – integruje mieszkańców, łączy pokolenia i rozwija talenty młodzieży. Dzieci są naszą przyszłością, dlatego wspomaganie ich rozwoju to najlepsza inwestycja.

Od 14 lat pracuję również na rzecz rodzin w naszej gminie pełniąc funkcję kuratora sądowego. Pomagam ludziom w trudnej sytuacji życiowej odzyskać spokój i stworzyć bezpieczny dom. Wykonuję tę pracę społecznie, gdyż uważam, iż każde dziecko zasługuje na godne warunki do życia, nauki i zabawy.

Interesuję się sztuką i fotografią. Jestem miłośniczką muzyki, filmu i książki. Cenię sobie zdrowy tryb życia. Od dzieciństwa czynnie uprawiam sport. Lubię podróżować.

W Radzie Powiatu chcę się zajmować sprawami z zakresu kultury, promocji, polityki prorodzinnej, gospodarki nieruchomościami.

 

 

 

 
6. Barbara Kuduk

Barbara Kuduk

Urodziłam się 25 listopada 1985 roku. Mieszkam w Gościszowie wraz z mężem i dwójką dzieci. Posiadam wykształcenie wyższe. Zawodowo zajmuje się pracą socjalną w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. Jest to praca wymagająca poświęcenia, bezinteresowności, ucząca cierpliwości. Dzięki mojemu wsparciu pacjenci i ich rodziny, mają nowe możliwości do dalszego życia w środowisku domowym.

Słowa bł. Jana Pawła II- „Człowiek jest tyle wart, ile może pomóc innym” motywują mnie do działania w życiu codziennym.

W wolnym czasie uprawiam sport i słucham muzyki. Amatorsko zajmuje się fotografią.

W Radzie Powiatu chcę zająć się sprawami związanymi z poprawą bezpieczeństwa na obszarach wiejskich tj. remontem dróg powiatowych, budową chodników. Swoje działania ukierunkuję również na poprawę funkcjonowania Szpitala Powiatowego w Bolesławcu. Ponadto mam pomysły na rozwój i promocję kultury fizycznej i sportu m.in. na obszarach wiejskich.

Okręg wyborczy nr 2 w wyborach do Rady Powiatu to wszystkie miejscowości gmin Nowogrodziec i Osiecznica.

 

 

 

 

 

 
7. Krzysztof Kaczmarek

Krzysztof Kaczmarek

Mam 57 lat. Jestem szczęśliwym mężem i ojcem dwóch córek. Posiadam wykształcenie wyższe. Jestem nauczycielem dyplomowanym, wychowawcą dzieci i młodzieży. Od kilku lat pracuję jako dyrektor i nauczyciel w Zespole Szkół im. Józefa Piłsudskiego w Nowej Wsi.

Jako instruktor ZHP byłem m.in: organizatorem letniego i zimowego wypoczynku, zajmowałem się kształceniem kadry instruktorskiej, byłem członkiem Prezydium Rady Naczelnej ZHP w latach 1997-2001. Działałem również w strukturach lokalnego samorządu jako radny w latach 1998-2002, przewodniczący Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oleśnicy w latach 1999-2009.

Jestem założycielem i byłem w latach 2002-2009 opiekunem Dolnośląskiego Parlamentu Dzieci i Młodzieży.

Moją pasją oprócz harcerstwa jest historia, turystyka i zbieranie grzybów.

W Radzie Powiatu chcę zajmować się sprawami oświaty i wychowania oraz służby zdrowia.

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Wojciech Stanisław Moskaluk

Wojciech Moskaluk

Jestem Dolnoślązakiem z urodzenia, wychowałem się w Lwówku Śląskim, od 30 lat mieszkam w powiecie Bolesławieckim w miejscowości Dobra. Jestem leśnikiem, absolwentem Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Wiedzę z zakresu ochrony środowiska i ekonomii pogłębiłem  na studiach podyplomowych, na dwóch kierunkach oraz na wielu kursach.

Posiadam tytuł biegłego Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Współpracuję ze Starostwem Powiatowym w Bolesławcu, z Urzędami Gmin Osiecznica i Nowogrodziec w zakresie spraw związanych z ochroną przyrody.

Od 20 lat pracuję na stanowisku nadleśniczego Nadleśnictwa Świętoszów.  W tym okresie wraz z załogą wybudowaliśmy 30 zbiorników wodnych, dwa parkingi, ścieżki edukacyjne, szlaki rowerowe , konne i wiele km dróg. Utworzyliśmy użytek ekologiczny „Święte Jezioro”.
Jestem  ojcem dwójki dorosłych dzieci.
Chcę służyć lokalnej społeczności  wykorzystując posiadaną wiedzę i doświadczenie.

Startuję do Rady Powiatu aby skutecznie  zabiegać o:

– wsparcie dla ludzi starszych i pomoc młodzieży.
– zmniejszenie podatków lokalnych,
– wsparcie dla lokalnych firm,
– poprawę jakości dróg powiatowych,

– poprawę bezpieczeństwa,
– rozbudowę sieci szerokopasmowego Internetu,
– unijne środki finansowe na rozwój powiatu,
– większe wsparcie dla rolnictwa,
– zwiększenie budżetu na rozwój szkolnictwa – zwłaszcza szkolnictwa specjalnego,
– rozwój infrastruktury turystycznej – ścieżki piesze, rowerowe, szlaki wodne i konne.

9. Beata Anna Szpunar

 

Beata Szpunar

Jestem mieszkanką Świętoszowa. Mam 44 lata. Wraz z mężem wychowuję dwójkę wspaniałych dzieci. Posiadam wykształcenie wyższe. Od 23 lat pracuję jako nauczyciel i wychowawca w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie. Zawód nauczyciela to odpowiedzialność, doświadczenie i ogromna wiedza ale przede wszystkim satysfakcja z pracy z dziećmi i młodzieżą.

Moje zainteresowania to przede wszystkim: turystyka piesza i rowerowa.

W Radzie Powiatu chcę zająć się sprawami: służby zdrowia, poprawy infrastruktury turystycznej w szczególności w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców na trasach rowerowych oraz edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


10. Edward Kruszelnicki

Edward KruszelnickiUrodziłem się w 1956 roku w Zebrzydowej, w rodzinie robotniczej. Całe swoje dzieciństwo i młodość mieszkałem tutaj. W 1976 roku ukończyłem Technikum Górnictwa Rud w Bolesławcu po czym prowadziłem firmę. W 1990 roku swoja pracę zawodową związałem z komendą powiatową w Bolesławcu w tym tez czasie ukończyłem wyższą szkołę oficerską w Szczytnie i uzyskałem stopień oficerski. Moja kariera zawodowa doprowadziła mnie do Nowogrodźca, gdzie od 1997 roku do 2011 roku byłem komendantem komisariatu policji gmin Nowogrodziec i Osiecznicy. Obecnie jestem emerytem mundurowym, lecz w dalszym ciągu pracuję w firmie ochroniarskiej gdzie zajmuję stanowisko koordynatora do spraw ochrony.

Jestem żonaty, moja żona Teresa pracuje jako pielęgniarka w zakładzie opiekuńczym w Nowogrodźcu, mam dwóch samodzielnych synów i troje wnucząt z czego jestem bardzo dumny. Z Nowogrodźcem i okolicą jestem na stałe związany dzięki czemu dokładnie znam problemy i oczekiwania mieszkańców.

Całe moje dorosłe życie poświęciłem pracy dla dobra i bezpieczeństwa innych. Jestem osobą rzetelną i przedsiębiorczą która nie rzuca słów na wiatr, powierzone mi zadania i problemy rozwiązuję jak najlepiej potrafię.

Szanowni wyborcy z gmin Nowogrodziec i Osiecznica, jeżeli dobro i bezpieczeństwo Waszych miejscowości, gminy i powiatu jest dla wasz ważne, to właśnie ja jako radny powiatu Bolesławieckiego chciałbym się tym zająć. Zapewniam że Wasze problemy to także moje problemy. Bezpieczeństwo Wasze i Waszych dzieci zależy od prawidłowego wyboru.