Kandydaci do Rady Powiatu z okręgu III czyli z terenu gminy wiejskiej Bolesławiec

1. Jan Cołokidzi

Jan Cołokidzi

Urodziłem się w 1955 roku w Kazachstanie. Do kraju wróciliśmy z mamą w 1956 roku. Od lat dzieciństwa mieszkam w Bolesławcu. Tu ukończyłem Szkołę Podstawową i Technikum Górnictwa Rud ze specjalnością elektryka. Przed rozpoczęciem studiów pracowałem w kopalni Lubin Główny. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim i odbyciu służby wojskowej powróciłem do Bolesława. Tu ożeniłem się z Małgosią. Jestem ojcem dwóch synów Michała i Szymona. Obecnie mieszkam w Gminie Wiejskiej Bolesławiec we wsi Bożejowice. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Jestem prezesem Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka, organizacji, która pomaga ludziom potrzebującym. Chętnie wspieram kombatantów, Towarzystwo Miłośników Kresów Południowo – Wschodnich, inicjatywy kulturalne, sportowe, oświatowe, promuję historię naszego regionu.

Jako przedstawiciel organizacji pożytku publicznego gromadzę środki z odpisu podatkowego, które w całości są przeznaczane na cele charytatywne (ok. 900 tys. zł).

W latach 2002 – 2006 byłem radnym Powiatu Bolesławieckiego, pełniłem funkcję przewodniczącego Rady.

Kandyduję na radnego, ponieważ chcę w dalszym ciągu pracować na rzecz naszej lokalnej społeczności. Zależy mi na poprawie efektywności pracy Starostwa Powiatowego, polepszeniu relacji między samorządami gminnymi: miastem a powiatem.

Jednym z priorytetów jest naprawienie sytuacji finansowej i organizacyjnej w szpitalu powiatowym, po to, by mieszkańcy powiatu nie musieli szukać pomocy medycznej

w innych miastach.

Chcę zajmować się oświatą ponadgimnazjalną, utrzymaniem w dobrym stanie dróg powiatowych, sprawami bezrobotnych. Zapewnię wsparcie rodzinom z problemami materialnymi i psychologicznymi.

Pragnę organizować życie kulturalne na wysokim poziomie oraz dbać o ochronę środowiska.

Chciałbym, aby w składzie Rady Powiatu zasiadali ludzie z duszą społecznikowską, wrażliwi na los drugiego człowieka, pełni empatii, ale jednocześnie obdarzeni zdolnościami przywódczymi, organizacyjnymi, by cechowała ich szlachetność, uczciwość, mądrość, niezależność i poświęcenie.

Liczę na Państwa poparcie.
2. Olga Burdyna

Olga Burdyna

Mam lat 60, jestem mężatką.

Mam wykształcenie średnie. Jestem społeczniczką, od 1984 roku śpiewam w zespole Żeliszowanki, którego jestem założycielką. Zajmuję się pracą społeczną z dziećmi w Domu Ludowym w Żeliszowie. Działam w Kole Gospodyń Wiejskich i jestem Przewodniczącą Powiatowej Rady Kół Gospodyń Wiejskich. Od 8 lat pełnię funkcje sołtysa Żeliszowa oraz jestem Przewodniczącą Powiatowej Rady Kobiet.

Kandyduję do Rady Powiatu Bolesławieckiego, bo jako radna chciałabym zająć się przede wszystkim szkolnictwem, sprawami szpitala oraz pomagać w rozwiązywaniu bieżących  problemów.

Moje motto to „Śpiewać i dzielić się z innymi pracami społecznymi”.

 

 

 

 

 

 
3. Andrzej Miżdal

Andrzej Miżdal

 

Mam 50 lat, jestem żonaty. Mam wykształcenie średnie.

W latach 1994-2002  byłem sołtysem wsi Golnice.

Od 2006 do chwili obecnej jestem Radnym Rady Gminy Bolesławiec.

Jestem Wiceprezesem Stowarzyszenia Ziemi Bolesławieckiej.

Jako radny Gminy chciałbym się zająć przede wszystkim:

szkolnictwem zawodowym w Bolesławcu, szpitalem, drogami powiatowymi.

Lubię dobry kabaret. Jestem obdarzony poczuciem humoru.

Moje motto życiowe brzmi: „Warto pracować dla ludzi”

 

 

 

 

 
4. Antoni Stec

Antoni Stec

Mam  62 lat, obecnie jestem rencistą. Mam żonę oraz trzech synów. Mam Dyplom Mistrza Blacharza Samochodowego, jak również jestem mechanikiem z uprawnieniem do nauki zawodu. Udzielam się jako tłumacz języka Serbsko-Chorwackiego. Zajmuję się zbieraniem dokumentacji z czasu pobytu Polaków w byłej Jugosławii w okresie międzywojennym. Działam na rzecz odbudowy Polskich cmentarzy w byłej Jugosławii. Wyszkoliłem rzeszę uczniów z zakresu mechaniki blacharstwa samochodowego. W wolnym czasie zajmuje się odbudową i renowacją starych motocykli i samochodów. Jako radny chciałbym zając się przede wszystkim: Pracą dla ludzi oraz  zmianą i przywróceniem szkolnictwa zawodowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Barbara Ostrowska

Barbara Ostrowska

Mam 38 lat. Jestem mężatką oraz matką dwojga wspaniałych dzieci. Mam wykształcenie zawodowe. Obecnie pracuję w Ceramice Artystycznej. Jako radna chciałabym zająć się przede wszystkim przywróceniem  szkolnictwa zawodowego. Moje motto, które towarzyszy mi przez całe życie to „pomoc ludziom”. Jestem zainteresowana głównie światem przyrody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Stefania Zgodzińska

Stefania Zgodzińska Byłby to dla mnie ogromny zaszczyt i zobowiązanie, gdyby zechcieli Państwo oddać na mnie swój głos w wyborach do Rady Powiatu Bolesławieckiego. Mam 56 lat , a co się z tym wiąże, duże doświadczenie zawodowe i życiowe. Od 35 lat jestem mężatką. Mam córkę i syna. Oboje są wykształceni i samodzielni. Mam też dwoje wnucząt.
Rodzina jest dla mnie najważniejszą na świecie wartością. Jestem osobą sumienną i zorganizowaną – jak każda kobieta, matka i żona.

Mieszkam w Ocicach, wśród dobrych i serdecznych ludzi, którzy zasługują na wszystko co najlepsze. Nigdy wcześniej nie angażowałam się w samorządową politykę. Uważam, że moje doświadczenie życiowe i zawodowe, opanowanie i rozsądek mogą się przydać lokalnej społeczności.

Posiadam wykształcenie średnie ekonomiczne o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych oraz wykształcenie pedagogiczne. Obecnie pracuję w firmie „EKONAFT”  w Bolesławcu. Jestem specjalistką z zakresu kadr i płac.  Pełnię również funkcję prezesa w firmie „STALBET„ w Bolesławcu