Kandydaci do Rady Powiatu z okręgu IV czyli z terenu gmin Gromadka i Warta Bolesławiecka

1. Elżbieta Jajko

Elżbieta Jajko

Mam 51 lat, jestem mężatką oraz matką dwójki dzieci.
Od urodzenia jestem mieszkanką Jurkowa. Obecnie prowadzę niewielkie gospodarstwo rolnicze. Aktywnie uczestniczę w życiu społecznym i kulturalnym mojej gminy. Jestem członkiem zarządu w Powiatowym  Kole Gospodyń Wiejskich. Organizuję spotkania kobiet w mojej wsi i gminie. Propaguję kulturę ludową. Kultywujemy dawne tradycje naszych przodków. Poprzez Swoje zaangażowanie społeczne chciałabym poprawić poziom życia mieszkańców naszego powiatu. Uważam, że należy poprawić pracę naszego szpitala powiatowego, który jest bardzo potrzebny w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu, szczególnie ludziom niezamożnym. Dużym problemem jest brak pracy, szczególnie dla młodych wykształconym. Przez co dużo młodzieży opuszcza kraj w celu znalezienia pracy poza granicami Polski. W związku z tym powinien ulec model kształcenia wiedzy w zakresie szkół średnich, który powinien skutecznie przygotować młodzież to podjęcia pracy. Władze samorządowe powinny skutecznie wspierać przedsiębiorców, szczególni lokalnych oraz poszukiwać dużych inwestorów zewnętrznych, w celu tworzenia atrakcyjnych  miejsc pracy dla naszej młodzieży.
Jako osoba kreatywna nie boję się wyzwań. Moją dewizą życiową jest pracowitość, rzetelność i uczciwość, co także przełoży się na moją pracę w Radzie Powiatu.

 

 

 

 
2. Andrzej Kaźmierczak

Andrzej Kaźmierczak

Mam 52 lata. Jestem żonaty, mam wykształcenie średnie. Przez 25 lat byłem przedsiębiorcą. Od wielu lat jestem społecznikiem i członkiem Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka. Jestem też członkiem zarządu Towarzystwa Miłośników Legnicy „PRO LEGNICA” oraz Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

Angażuję się w lokalne życie społeczne. Swoją pracę zawsze wykonuję rzetelnie i sumiennie kierując się mottem: „Nic o nas, bez nas” jak i „Nie sposób dwa razy wstąpić do tej samej rzeki”. Moje zainteresowania to głównie turystyka, ale również strzelectwo.

Jako radny chciałbym zajmować się rozwojem powiatu i własnej gminy, tworzeniem miejsc pracy jak również przyjaznego otoczenia. Interesuje mnie także utworzenie programu zatrzymania młodych zdolnych ludzi w powiecie bolesławieckim oraz dbałość o ludzi starszych nie mających warunków do szczęśliwej jesieni swojego życia.

 

 

 

 

 

 

 
3. Małgorzata Aniela Golis

Małgorzata Aniela Golis

Mam 47 lat. Jestem szczęśliwą mężatką, mam dwie dorosłe  córki. Mam wykształcenie wyższe z tytułem magistra.
Od dwudziestu ośmiu lat jestem nauczycielką. Początkowo pracowałam z najmłodszymi dziećmi, z czasem rozszerzałam swoje kwalifikacje zawodowe i podjęłam pracę w gimnazjum ucząc geografii.
Obecnie pracuje jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Iwinach.
Na co dzień mam kontakt z dziećmi, młodzieżą, a także z rodzicami – znam ich problemy i oczekiwania.

Jako radna Powiatu Bolesławieckiego będę miała możliwość poprzez swoje bezpośrednie działania niwelować te problemy, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom różnych grup społecznych.

Jestem gotowa reprezentować gminę Warta Bolesławiecka, z której się wywodzę. Chciałabym doprowadzić do zatarcia się różnic miedzy miastem i wsią w sferze kulturowej, oświatowej i gospodarczej. Z wielką odpowiedzialnością i zaangażowaniem będę pracować również na rzecz Powiatu Bolesławieckiego.

 

 

 

 

 
4. Jacek Stanisław Janicki

Jacek Stanisław Janicki

Mam 37 lat. Jestem szczęśliwym mężem z dwójką dzieci. Mieszkańcem miejscowości Warta Bolesławiecka. Mam wykształcenie wyższe. Obecnie pracuję jako ubezpieczyciel w firmie Campter. Zajmuję się pomocą Prawną dla osób odszkodowanych w wypadkach.

Moje zainteresowania to przede wszystkim: sport, informatyka i nowe technologie, polityka.

Angażuję się  w lokalne życie społeczne. Swoją pracę zawsze wykonuję rzetelnie i sumiennie kierując się mottem: „Życie jest najlepszym nauczycielem”.

Jako radny chciałbym zajmować się udzielaniem pomocy prawnej osobom, które takiej pomocy potrzebują. Jak również sprawami społecznymi oraz bezpieczeństwem.

Uważam, że jednym z podstawowych problemów naszej społeczności jest brak miejsc pracy, które by dawały szansę rozwoju i godnego życia ludziom z wyższym wykształceniem.

Uważam, że Zarząd i Rada Powiatu w nowej kadencji powinna stymulować rozwój firm lokalnych i zewnętrznych w celu tworzenia dobrych miejsc pracy.

 

 

 

 

 
5. Sebastian Jan Banyś

Sebastian Jan Banyś

Jestem młodym człowiekiem. Mam średnie wykształcenie zawodowe. Obecnie pracuję w firmie „SRG Global”. Interesuję się : sportem, polityką oraz sprawami społecznymi mojej gminy i powiatu. Wiem jakim dużym problemem jest dla młodych ludzi znalezienie ciekawej pracy. Uważam, że będę skutecznie prezentował młodych ludzi rozpoczynających start życiowy. Moim życiowym mottem jest: „gdy upadasz i podnosisz się bez niczyjej pomocy stajesz się silniejszy”, jak i: „kiedy umiera nadzieja jedyną tarczą wojownika jest jego honor”.

Jako Radny chciałbym zadbać o rozwój miasta i wsi oraz pomagać młodym ludziom w zaspakajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, związanych z pracą, kulturą i wypoczynkiem.

Swoją prośbę o poparcie kieruje przede wszystkim do młodych. Jestem przekonany, że będę Was skutecznie reprezentował w Radzie Powiatu. Nie zawiodę Waszego zaufania.

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Krystyna Dacyszyn

Krystyna DacyszynMam 57 lat. Jestem mężatką oraz szczęśliwą mamą dwóch synów. Obecnie pracuję jako ceramik w Ceramice Artystycznej Spółdzielni Rękodzieła Artystycznego. Jako grafik otrzymałam dyplom uznania za pracę zawodową: projektowanie wzorów dla odbiorców całego świata, w tym dla odbiorcy USA, które to rękodzieła były prezentowane w amerykańskiej telewizji.

Kolejnym moim osiągnięciem było zaprojektowanie kolekcji o motywach natury i wiejskiej tematyki krajobrazu łąk z zachowaniem kolorów natury, klimatu. Do chwili obecnej jestem członkiem rady nadzorczej, a od 13 lat należę do komisji socjalnej. Była, również członkiem rady sołeckiej, do której zadań zależało organizacja dożynek, wieców, itp..

Jestem pasjonatką staroci jak i ceramiki dawnej i dzisiejszej. Jestem poszukiwaczką wzorów ceramicznych pochodzących z natury i jej otoczenia.

Moją myślą przewodnią, która towarzyszy mi przez całe życie jest: „musimy od Siebie wymagać, nawet gdyby inni od Nas nie wymagali” oraz „zapobiegać, żeby nie przeważało prawo silniejszego”. „Dobro powraca ze zdwojoną siłą” Jan Paweł II.

Jako radna sprawami którymi chciałabym się zająć będą przede wszystkim: rozwój historii regionu i promowanie lokalnego produktu na skalę globalną jakim jest ceramika bolesławiecka.