komitet

Komitet Wyborczy Wyborców Ziemia Bolesławiecka powstał wskutek inicjatywy Zarządu i członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka. Nasz Komitet został zgłoszony i zarejestrowany 1 września 2014r. postanowieniem Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze pod nr DJG-7503-47/14 (skrót KWW Ziemia Bolesławiecka).

Inicjatywa utworzenia Komitetu Wyborczego Wyborców przez członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka związana jest ściśle z działalnością Stowarzyszenia, które bierze czynny udział w życiu miasta i jego mieszkańców. Celem statutowym Stowarzyszenia  jest wspomaganie i uzupełnianie zwłaszcza tych dziedzin życia, które często ze względu na sytuację budżetową państwa lub samorządów, pozostają nienależycie dofinansowane.

Dzięki współpracy z mieszkańcami ziemi bolesławieckiej udaje się pomóc wielu potrzebującym (niepełnosprawnym, ubogim, pokrzywdzonym przez los), a także organizacjom społecznym oraz instytucjom. Stowarzyszenie skutecznie wspiera lokalną oświatę, kulturę, sztukę oraz sport. Obecność przedstawicieli Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w organach samorządu bolesławieckiego pozwoli jeszcze skuteczniej realizować  pomoc i wsparcie dla mieszkańców, organizacji i stowarzyszeń  miasta i powiatu bolesławieckiego.

Siedziba Komitetu Wyborczego Wyborców Ziemia Bolesławiecka:
ul. Kaszubska 4
59-700 Bolesławiec