Gmina Gromadka

Gmina Gromadka 

  1. Obwód głosowania nr 1; granice: Borówki, Gromadka;

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gromadce; ul. Szkolna 9 ,  Gromadka

Tel.75 7382396 lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

  1. Obwód głosowania nr 2; granice: Motyle , Nowa Kuźnia, Pasternik, Wierzbowa; Świetlica wiejska w Wierzbowej; Wierzbowa 57 A

Tel. 601 175 706  lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

  1. Obwód głosowania nr 3; granice: Krzyżowa, Osła, Różyniec ;

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gromadce; ul. Szkolna 9 ,  Gromadka

Tel.75 7382396

  1. Obwód głosowania nr 4; granice: Modła, Patoka;

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Gromadce; ul. Szkolna 9 ,  Gromadka

Tel.75 7382396

W każdym lokalu siedziba komisji wyznaczonej dla celu głosowania korespondencyjnego.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 16 listopada 2014 r. godz. 700 –  2100.

W przypadku ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Gromadka  – zostanie ono przeprowadzone w dniu 30 listopada 2014 r. w godz. 700 – 2100.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy Gromadka do dnia

27 października 2014 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Wójta Gminy Gromadka  do dnia

7 listopada 2014 r.