Gmina Osiecznica

 

  1. Obwód głosowania nr 1; granice: Osieczów, Tomisław

Szkoła Podstawowa w Tomisławiu 63A

  1. Obwód głosowania nr 2; granice:  Kliczków, Osiecznica

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Osiecznicy, ul. Lubańska 29b                        lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

  1. Obwód głosowania nr 3; granice:  Przejęsław

Świetlica Wiejska w Przejęsławiu 10a

  1. Obwód głosowania nr 4; granice: Ławszowa

Świetlica Wiejska w Ławszowej 81                                                                             lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

  1. Obwód głosowania nr 5; granice:  Bronowiec, Parowa, Poświętne

Świetlica Wiejska w Parowej 89A

  1. Obwód głosowania nr 6; granice:  Ołobok

Świetlica Wiejska w Ołoboku 63

  1. Obwód głosowania nr 7; granice:  Leśny Dwór, Luboszów, Świętoszów

Zespół Szkół w Świętoszowie ul. Szkolna 10

 

W każdym lokalu siedziba komisji wyznaczonej dla celu głosowania korespondencyjnego.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 16 listopada 2014 r. godz. 700 –  2100.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy Osiecznica do dnia

27 października 2014 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Wójta Gminy Osiecznica  do dnia

7 listopada 2014 r.