Gmina Warta Bolesławiecka

 

  1. Obwód głosowania nr 1; granice: Warta Bolesławiecka, Wartowice

Urząd Gminy Warta Bolesławiecka nr 40C

tel. 75 738 95 92 w. 32 lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

Siedziba komisji wyznaczonej dla celu głosowania korespondencyjnego.

  1. Obwód głosowania nr 2; granice:  Tomaszów Bolesławiecki;

Szkoła Podstawowa im. II Armii Wojska Polskiego Tomaszów Bolesławiecki nr 96

tel. 75 738 95 09 lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

  1. Obwód głosowania nr 3; granice:  Raciborowice Górne

Świetlica Wiejska Raciborowice Górne nr 196

tel. 75 738 93 82 lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

  1. Obwód głosowania nr 4; granice: Iwiny, Lubków;

Zespół Szkolno-Przedszkolny Iwiny Osiedle I nr 6

tel. 75 738 93 83

  1. Obwód głosowania nr 5; granice:  Szczytnica, Wilczy Las,

Świetlica Wiejska Szczytnica nr 34A

tel. 795 414 119 lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

  1. Obwód głosowania nr 6; granice:  Raciborowice Dolne, Jurków,

Świetlica Wiejska Raciborowice Górne nr 196

tel. 75 738 93 82 lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 16 listopada 2014 r. godz. 700 –  2100.

W przypadku ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Warta Bolesławiecka  – zostanie ono przeprowadzone w dniu 30 listopada 2014 r. w godz. 700 – 2100.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka do dnia

27 października 2014 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Wójta Gminy Warta Bolesławiecka do dnia 7 listopada 2014 r.