Gmina wiejska Bolesławiec

Gmina Bolesławiec

 1. Obwód głosowania nr 1; granice: Nowe Jaroszewice, Suszki, Żeliszów

Dom Ludowy Żeliszów 102 A

lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

 1. Obwód głosowania nr 2; granice:  Bożejowice, Rakowice

Zespół Szkolno – Przedszkolny Bożejowice 1

lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

 1. Obwód głosowania nr 3; granice:  Kraszowice, Otok, Nowa

Dom Ludowy Otok 44 C

 1. Obwód głosowania nr 4; granice: Brzeźnik

Dom Ludowy Brzeźnik 37

 1. Obwód głosowania nr 5; granice:  Dobra, Mierzwin

Dom Ludowy Dobra 94

lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

 1. Obwód głosowania nr 6; granice:  Bolesławiece, Chościeszowice,

Dąbrowa Bolesławiecka, Golnice, Krępnica, Łąka

Szkoła Podstawowa Dąbrowa Bolesławiecka 43

 1. Obwód głosowania nr 7; granice:  Kozłów, Parkoszów, Stara Oleszna,

Trzebień, Trzebień Mały

Dom Ludowy Trzebień, ul. Lipowa 5

lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

 1. Obwód głosowania nr 8; granice:  Kraśńik Dolny, Kraśnik Górny,                        Lipiany, Nowa Wieś

Dom Ludowy Kraśnik Dolny 24 C

lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

 1. Obwód głosowania nr 9; granice: Kruszyn

Centrum Administracyjno-Kulturalne, Kruszyn, ul. Kasztanowa 1 B

lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

 1. Obwód głosowania nr 10; granice:  Łaziska, Stare Jaroszowice

Dom Ludowy Łaziska 30 A

lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

 1. Obwód głosowania nr 11; granice: Ocice

Dom Ludowy Ocice 54 B

lokal przystosowany dla niepełnosprawnych

W każdym lokalu siedziba komisji wyznaczonej dla celu głosowania korespondencyjnego.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 16 listopada 2014 r. godz. 700 –  2100.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi Gminy Bolesławiec do dnia

27 października 2014 r.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który ukończy 75 lat może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć do Wójta Gminy Bolesławiec do dnia

7 listopada 2014 r.