Majówka w Starej Olesznej 12.05.2018

12 maja (sobota) planowana jest impreza plenerowa Stowarzyszenia Ziemia Boleslawiecka z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami Wyjazd autokaru planowany jest o 12:30 z pod BOKMCc (kino forum) Majówka Stowarzysznia w Starej Olesznej W minioną sobotę (12 maja) w miejscowości Stara Oleszna odyło spotkanieinte integracyjne członków i sympstyków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka. Organizatorem i pomysłodawcą majówki był Jan Cołokidzi wspolnie …

Majówka w Starej Olesznej 12.05.2018Czytaj więcej »

Czwartkowe uchwały

UCHWAŁA ZARZĄDU 15/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA Ania i Krzyś Gołębiowscy – refundacja kosztów leczenia w kwocie 228,92 zł. Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 339,71 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kwietniowe uchwały

UCHWAŁA ZARZĄDU 14/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA Klub Biegacza Bolesławiec – częściowa refundacja faktury nr 2018/03/054 za stroje sportowe w kwocie 1.007,40 zł. Grażyna Jabłczyńska – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 1.439,54 zł. Uchwała wchodzi w życie z …

Kwietniowe uchwałyCzytaj więcej »

Czwartkowe uchwały

UCHWAŁA ZARZĄDU 13/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA Rada Rodziców przy Młodzieżowym Domu Kultury w Bolesławcu – refundacja III nagrody w konkursie teatralnym „Ogólnopolskie Młodzieżowe Zatargi z Teatrem” w kwocie 400,00 zł. Laura Jadach – refundacja kosztów lecenia i rehabilitacji w …

Czwartkowe uchwałyCzytaj więcej »

Marcowe Uchwały

UCHWAŁA ZARZĄDU 12/2018 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA   Daria Ostrowska – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 2.899,90 zł. Nicoletta Sztych – refundacja kosztów leczenia w kwocie 582,80 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2018 z dnia 22 marca 2018 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka Na podstawie § 17, pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje: §1 Art. 1, ust, 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka otrzymuje brzmienie: „1. Komisja Rewizyjna …

Czytaj więcej »

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w dniu 15 marca 2018 r. Skład Komisji Rewizyjnej: przewodniczący – Mirosław Dziekan, członkowie – Władysław Majkowski, Beata Mazur, Roman Nawara, Małgorzata Rzepecka. Porządek posiedzenia: – zapoznanie się z dokumentacją finansową Stowarzyszenia za rok 2017. – zapoznanie się z regulaminem przyznawania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie. – …

Czytaj więcej »

UCHWAŁA ZARZĄDU 9/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA Na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka zostało przedstawione sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r., sporządzone według wzoru Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. § 1 Zarząd Stowarzyszenia Ziemia …

Czytaj więcej »

UCHWAŁA ZARZĄDU 8/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w dniu 8 marca 2018 r. zostało przedstawione SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r., sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. § 1 Zarząd …

Czytaj więcej »