UCHWAŁA ZARZĄDU nr 13/2024 z dnia  22 marca 2024 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 13/2024 z dnia  22 marca 2024 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
§ 1
 
1. Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów rehabilitacji w kwocie  228,23 zł.
2. Grażyna Jabłczyńska – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 449,98 zł.
 
 
§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.