UCHWAŁA ZARZĄDU nr 14/2024 z dnia  4 kwietnia 2024 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych.

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 14/2024 z dnia  4 kwietnia 2024 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka  STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA  
§ 1
 
1.Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów rehabilitacji w kwocie 227,95 zł.
2. Jan Stempak – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 1.792,31 zł.
3.Grażyna Jabłczyńska- refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 1.817,50 zł.
4. Stowarzyszenie Sailing Team – refundacja części faktury pro-forma nr: 1/2024 w kwocie 3.840,60 zł.
5. Marcin Klimkowski – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 11.733,59 zł.
 
 
 
 
§ 2
 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.