“15” i “16” też szczęśliwe :)

15 16

Niedawno podawaliśmy informację o wylosowanym przez Komisarza Wyborczego nr 13 dla list kandydatów KWW Ziemia Bolesławiecka do Rady Powiatu. Tym jednolitym numerem oznaczone zatem będą wszystkie listy kandydatów do Rady Powiatu bez względu na to z jakiej gminy, czy miasta startują.

Jednak nr 13 nie ma zastosowania do list kandydatów ZB na radnych w wyborach do Rady Miasta Bolesławiec i pozostałych rad gmin naszego Powiatu. W tym przypadku każda z gminnych komisji wyborczych, w której zgłosiliśmy swoich kandydatów, przeprowadziła niezależne losowania numerów list komitetów.

Tak więc na listach kandydatów oraz na kartach do głosowania kandydaci Ziemi Bolesławieckiej, w wyborach do rad gmin,  oznaczeni będą następującymi numerami:

Rada Gminy Osiecznica – nr 15

Rada Gminy Warta Bolesławiecka – nr 16

Rada Gminy Bolesławiec – nr 16

Rada Miasta Bolesławiec nr – nr 16

Życzymy powodzenia i dobrych wyborów.