Miesiąc: kwiecień 2023

Uchwała nr 2/2023 Walnego Zgromadzenia Członków  Stowarzyszenia  Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu  z dnia  30 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022. oraz SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2022 STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA ORGANIZACJA POŻYTKU  PUBLICZNEGO Z SIEDZIBĄ: 59 – 700 BOLESŁAWIEC, UL. KASZUBSKA

Uchwała nr 2/2023 Walnego Zgromadzenia Członków  Stowarzyszenia  Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu  z dnia  30 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022.   Na  podstawie  § 17, pkt 11   Statutu  Stowarzyszenia  Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co  następuje :     Walne Zgromadzenie Członków  Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu zatwierdza sprawozdanie finansowe  za  …

Uchwała nr 2/2023 Walnego Zgromadzenia Członków  Stowarzyszenia  Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu  z dnia  30 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022. oraz SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2022 STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA ORGANIZACJA POŻYTKU  PUBLICZNEGO Z SIEDZIBĄ: 59 – 700 BOLESŁAWIEC, UL. KASZUBSKACzytaj więcej »