Miesiąc: marzec 2018

Uchwała nr 10/2018 z dnia 22 marca 2018 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w sprawie zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka Na podstawie § 17, pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje: §1 Art. 1, ust, 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka otrzymuje brzmienie: „1. Komisja Rewizyjna …

Czytaj więcej »

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w dniu 15 marca 2018 r. Skład Komisji Rewizyjnej: przewodniczący – Mirosław Dziekan, członkowie – Władysław Majkowski, Beata Mazur, Roman Nawara, Małgorzata Rzepecka. Porządek posiedzenia: – zapoznanie się z dokumentacją finansową Stowarzyszenia za rok 2017. – zapoznanie się z regulaminem przyznawania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie. – …

Czytaj więcej »

UCHWAŁA ZARZĄDU 9/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA Na zebraniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka zostało przedstawione sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok obrotowy 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r., sporządzone według wzoru Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. § 1 Zarząd Stowarzyszenia Ziemia …

Czytaj więcej »

UCHWAŁA ZARZĄDU 8/2018 z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIE ZIEMIA BOLESŁAWIECKA Na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w dniu 8 marca 2018 r. zostało przedstawione SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r., sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. § 1 Zarząd …

Czytaj więcej »

Uchwała nr 9/2018 z dnia 22 marca 2018 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiec w sprawie zmian w Regulaminie Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka Na podstawie § 17, pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje: § 1 1. Art. 1, ust, 1 Regulaminu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka otrzymuje brzmienie: „1. W skład …

Czytaj więcej »

Uchwała nr 8/2018 r. z dnia 22 marca 2018 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka Na podstawie § 17, pkt 9 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje: §1 § 5 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka otrzymuje brzmienie: „1. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego. 2. …

Czytaj więcej »

Uchwała nr 7/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r.w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia za rok 2017 Na podstawie § 17, pkt 12 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu stwierdza, że działalność Komisji Rewizyjnej …

Czytaj więcej »

Uchwała nr 6/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka za rok 2017 Na podstawie § 17, pkt 3 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje: § 1 1.Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu po zapoznaniu się …

Czytaj więcej »

Uchwała nr 5/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017 Na podstawie § 17, pkt 11 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje : § 1 Zysk osiągnięty w 2017 r. w kwocie 12.746,48 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści …

Czytaj więcej »

Uchwała nr 4/2018 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2017. Na podstawie § 17, pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w Bolesławcu zatwierdza przedstawione sprawozdanie …

Czytaj więcej »