1% dla ludzi

1_proc

Kolejne spotkanie i kolejne uchwały dotyczące przydzielenia nr KRS oraz rozdysponowania środków 1% odpisu podatku dochodowego dla:
– niepełnosprawnej Marii Kamysz – udostępnienie nr KRS i nr konta w celu gromadzenia środków związanych z jej leczeniem i rehabilitacją,
– Mateusza Dąbrowskiego – refundacja kosztów leczenia i zakupu leków – 524,-zł,
– Podopiecznej studentki Domu Dziecka – zakwaterowanie, wyżywienie oraz zakup biletu komunikacji miejskiej we Wrocławiu – 781,-zł,
– MKS Bolesłavia – częściowa refundacja rachunków związanych z obozem sportowym w Poznaniu – 1117,20zł,
– Roksany Radziewicz – pokrycie kosztów związanych z wizytami u specjalistów – 1222,48zł,
– Opłacenie faktur związanych z zakupem nagrody (sprzęt muzyczny) dla zwycięzcy III Przeglądu Kapel Garażowych – Hard Core Festival – 589,30zł