1% i KRS

krs

Ostatni czwartek zaowocował podjęciem kilku uchwał w sprawie rozdysponowania środków odpisu 1% podatku dochodowego oraz przydzieleniem nr KRS.

Po rozpatrzeniu wniosków, podjęliśmy uchwały w sprawie:

1. opłacenia faktury przedstawionej przez Klub Sportowy Gladius  w wysokości 750,-zł w związku z wydatkiem poniesionym z tytułu transportu zawodników na obóz zimowy,

2. refundacji kosztów pobytu na obozie rehabilitacyjnym Roksany Radziewicz w kwocie 1080,-zł,

3. refundacji wydatków związanych z zakupem specjalistycznej żywności i rehabilitacji dla Leny Kądziela w wysokości 1062,09 zł,

4. refundacji wydatków w kwocie 900,-zł związanych z rehabilitacją powypadkową Pawła Chmielowiec,

5. udostępnienia nr KRS oraz nr naszego konta dla pani Elżbiety Pokojowy w celu gromadzenia środków z tytułu odpisu 1% podatku w związku z potrzebą leczenia i rehabilitacji po operacyjnym zakażeniu organizmu, wskutek czego doznała sepsy.