Wizyta taty Kuby, 1% i kształtowanie tożsamości.

wiadukt (2)

Kolejne spotkania Zarządu ZB, to wizyta taty Kuby Legieżyńskiego oraz podjęcie ważnych uchwał.

Tato Kuby przypomniał, że w sierpniu minie rok od przeszczepu szpiku jego cierpiącemu na białaczkę synowi. Kuba bierze stosowne leki i jeździ na badania kontrolne. Stan zdrowia chłopca poprawia się. Przy okazji wizyty taty Kuby pozytywnie rozpatrzyliśmy wniosek o refundację wydatków związanych z jego leczeniem, dietą, środkami pielęgnacyjnymi oraz dojazdami do specjalistów, w kwocie 2.674,97 zł.

Podczas zebrania podjęliśmy również uchwałę o delegowaniu Marcina Klimkowskiego jako kandydata do Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych.

Kolejne uchwały dotyczyły:  udostępnienie konta bankowego  i numeru KRS Stowarzyszenia dla gromadzenia pomocy na rehabilitację L. Smutka,

– wsparcia dla Muzeum Ceramiki w Bolesławcu w wys. 1500 zł – jako dofinansowanie wydania publikacji “Razem pamiętamy więcej…” Książka będzie wydana z okazji V ogólnopolskiego Zjazdu Dyrektorów Szkól i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające zesłańców Sybiru.  Jej celem jest  promocja “dobrych praktyk edukacyjnych” związanych z zachowaniem pamięci o ofiarach Sybiru w lokalnych środowiskach, a także kształtowanie patriotycznych postaw młodzieży. Będzie zawierać informacje o roli Sybiraków w kształtowaniu tożsamości regionu Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem historii Bolesławieckiego Koła Związku Sybiraków.