Powoli zaczynamy

logo-ziemiaboleslawiecka-retina

To, że mamy wakacje nie znaczy, że nie działamy. W trakcie trwającej kanikuły Zarząd podjął następujące uchwały w sprawie:

– przyjęcia wniosku pani Krystyny Żak o udostępnienie numeru KRS w celu gromadzenia środków potrzebnych na zakup ortezy,

– refundacji kosztów badań, leczenia, rehabilitacji i dojazdów do specjalistów dla niepełnosprawnej Laury Jadach, na kwotę 2.989,83 zł,

– refundacji zakupu leków dla Nicoletty Sztych – 347,64 zł,

– refundacji wydatków związanych z leczeniem Bartka Hałki w wysokości 570,35 zł,

– refundacji wydatków Stowarzyszenia “Pomoc Bocianom” z Tomaszowa Bolesławieckiego związanych z  utrzymaniem bocianów, budową gniazd i ich konserwacją na kwotę 4.000,83 zł.

Wszystkie uchwały dotyczące refundacji w/w wydatków pochodzą ze środków odpisu 1% podatku dochodowego.