Nasze uchwały

logo-ziemiaboleslawiecka
14.04.2016:
– Jakub Legieżyński – refundacja kosztów związanych z leczeniem na łączną kwotę 4.140,75 zł,
– Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów rehabilitacji i lecenia w kwocie 1.126,58 zł,
– Klaudia Czaplicka – częściowa refundacja faktur za leki w kwocie 50,00 zł.
21.04.2016:
– Parafia pw. Najświętszego Zbawiciela w Kraśniku Dolnym – refundacja faktur za remont zabytkowego kościoła w łącznej kwocie 2.819,93 zł,
– Magdalena Giżecka – refundacja kosztów leczenia w kwocie 2.335,00 zł.
28.04.2016:
– Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Bolesławcu – 2.600,00 zł (zapłata faktury  za wycieczkę do Trójmiasta i Elbląga),
– Parafia Najświętszego Zbawiciela w Kraśniku Dolnym – refundacja faktury za remont zabytkowego kościoła w kwocie 710,01 zł.