Uchwalone

1_proc

Przedstawiamy uchwały Zarządu z ostatnich trzech posiedzeń Stowarzyszenia.

10.03.2016r.
1. Klaudia Wiśniewska – częściowa refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie – 300,00 zł.
2. Czesława Półtorak – częściowa refundacja zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie – 691,50 zł.
3. Sołtys wsi Nowa Ewa Surma – refundacja kosztów zakupu materiałów budowlanych na remont zakrystii w kościele filialnym w Nowej na kwotę – 1313,79 zł.

17.03.2016r.
1. Czesława Półtorak – refundacja zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w kwocie – 500,00 zł.
2. Roksana Radziewicz – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie – 1069,54 zł.
3. Bartosz Hałka – koszty leczenia i rehabilitacji 600,48 zł.
4. Wojtek Zakrzewski – koszty leczenia i rehabilitacji – 1905,- zł.

7.04.2016r.
Nicoletta Sztych – refundacja kosztów leczenia w kwocie 103,93 zł.