Jednoprocentowe uchwały

1_proc

Kolejne uchwały naszego Zarządu dotyczące refundacji wydatków zgromadzonych z tytułu 1% odpisu podatku dochodowego:

5.05.2016r.:
– Jakub Legieżyński – refundacja kosztów związanych z leczeniem – 1.390,78 zł,
– Laura Jadach – refundacja kosztów rehabilitacji i leczenia – 1.444.08 zł.

12.05.2016r.:
Zgoda na udostępnienie nr KRS dla Bolesławieckiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich w celu gromadzenia środków z 1% odpisu od podatku dochodowego.

19.05.2016.:
– Parafia Rzym.-Kat. pw. Najświętszego Zbawiciela w Kraśniku Dolnym – opłacenie faktury związanej z remontem kościoła – 196,53 zł,
– Wojciech Zakrzewski – refundacja zabiegów fizjoterapeutycznych i leków – 1063,04 zł,
– Alicja Tomków – refundacja zakupu leków – 674,51 zł.

2.06.2016.:
– Klub Biegacza Bolesławiec – częściowa refundacja zakupu odblasków dla pieszych – 431,10 zł.