Promocja Rocznika 2015

rocznik 2015 l

29. czerwca, w sali rajców bolesławieckiego ratusza, miała miejsce promocja Rocznika Bolesławieckiego 2015, którego wydanie, jako Stowarzyszenie, wspieramy od samego początku, czyli od 2009 roku. Portal bolec.info przygotował relację z wydarzenia, którą można przeczytać TUTAJ. A my serdecznie dziękujemy i gratulujemy  redakcji, autorom i bohaterom artykułów. Pamiętajmy, jeśli my, jako bolesławianie, o sobie nie napiszemy, to nikt za nas tego nie zrobi. Oby jak najdłużej.

Tegoroczne wydanie Rocznika Bolesławieckiego liczy 208 stron. Zawarto w nim 51 artykułów o zróżnicowanej tematyce, a ponadto kronikę (opr. Edmund Maliński i Magdalena Zientara), w której umieszczono krótkie informacje na temat najważniejszych wydarzeń sportowych, kulturalnych, politycznych i innych, które miały miejsce w minionym roku na terenie miasta i powiatu bolesławieckiego, lub w których bolesławianie brali udział.
W dziale I zawarto artykuły, będące wynikiem badań nad historią Bolesławca. Opublikowano tu fragment pracy magisterskiej Stanisława Ratajskiego pt. „Tożsamość a pamięć społeczna wysiedlonych z Kresów II RP do Bolesławca”, nagrodzonej w ostatniej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec, obszerny tekst Michała Sibilskiego poświęcony historii bolesławieckiej kolei oraz artykuł Agaty Bojanowskiej pt. „Cmentarz Komunalny przy ul. Śluzowej w Bolesławcu (tzw. Nowy Cmentarz Ewangelicki)”.
Wśród artykułów o tematyce lokalnej, zawartych w dziale II znalazł się tekst Marii Adydan pt. „Zakład Aparatury Próżniowej w Bolesławcu”, opisujący dzieje, zakres produkcji oraz specyfikę zakładu. W tym dziale opublikowano również fragment pracy magisterskiej Bartosza Woźniewskiego pt. „Koncepcja zagospodarowania terenu Dworca Wschodniego w Bolesławcu”, nagrodzonej w 2014 r. w konkursie na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec. Ponadto znalazły się tu artykuły Zygmunta Brusiły pt. „50 lat Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu” i Danuty Maślickiej dotyczący spotkania z ks. prof. Józefem Tischnerem, które odbyło się w Bolesławcu 20 lutego 1997 r. Barbara Glinkowska przybliżyła twórczość Janiny Bany-Kozłowskiej poprzez pryzmat dwóch ważnych wyróżnień, jakie otrzymała znana bolesławiecka artystka w 2015 r. Rozdział kończy wywiad Ewy Ołenicz-Bernackiej z Adamem Banieckim – kierownikiem Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu.
Dział III – „Komunikaty” – jest jednym z najobszerniejszych i zawiera aż 11 artykułów. W pierwszym z nich Lesław Kasprzycki przybliżył informacje dotyczące Telewizyjnego Turnieju Miast Bolesławiec-Złotoryja z 1969 r. Kolejne dwa dotyczą działań bolesławian na Kresach Wschodnich. Bogdan Mazurkiewicz opisuje ubiegłoroczną akcję „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, Barbara Smoleńska omawia zaś udział w odsłonięciu odnowionego pomnika Adama Mickiewicza w Zbarażu. Zbigniew Razik podsumował obchody 35-lecia NSZZ Solidarność w Bolesławcu, a Olga Markiewicz omówiła V Ogólnopolski Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru. W rozdziale znalazły się także artykuły Marii Szpak pt. „Bolesławiecka Rada ds. Seniorów II kadencji (2013–2015)”, Eugenii Aliny Wolskiej pt. „Neuer Chor Dresden w Bolesławcu” oraz Krzysztofa Rajczakowskiego, pt. „NavSim Polska – światowe technologie z Bolesławca”. W kolejnym tekście Agnieszka Gergont omówiła najważniejsze inwestycje i nagrody przyznane miastu w minionym roku. Uzupełnieniem tej części są artykuły Anny Bober-Tubaj i Agaty Bojanowskiej przywołujące dane historyczne o zrewitalizowanych obiektach – zbiorniku wodnym przy ul. Jeleniogórskiej i budynku Term.
W dziale „Twórczość bolesławian” zaprezentowano działalność dwóch artystów – nieżyjącego już ceramika Eugeniusza Niemirowskiego (artykuł Lesława Kasprzyckiego) oraz fotografika Janusza Moniatowicza, którego postać została przedstawiona w wywiadzie z Ewą Ołenicz-Bernacką (I cz. wywiadu opublikowano w Roczniku Bolesławieckim 2014).
Wśród bolesławian, których wspomnienia opublikowano znaleźli się: pracownik oświatowy Władysław Smoliński (opr. Ewa Ołenicz-Bernacka), związany z kopalnictwem miedziowym Jan Paździora oraz Wojciech Sobiech, który opisuje działalność Klubu Górskiego „Gronik”. O swoich pasjach opowiedzieli: Antonina Kopała-Wdowiak (restauratorka, opr. Danuta Maślicka), Rafał Kotlarski (prezes Stowarzyszenia Wędrowiec) oraz Zdzisława Pachom (pływaczka-seniorka).
W dziale „In memoriam” przybliżono sylwetki znanych bolesławian, którzy odeszli w 2015 r. Wśród nich byli: Jan Bancewicz (opr. Agata Bojanowska), Michał Wojdyła (opr. Stanisława Zięcik), Andrzej Idzik (opr. Katarzyna Żak), Mieczysław Kozłowski (opr. Anna Bober-Tubaj), Lucjan Rewers (opr. Agata Bojanowska), Paweł Jamróz (opr. Zbigniew Razik), Leszek Brocławik (opr. Zbigniew Razik), Mieczysław Karol (opr. Franciszek Kozdra) i Alojzy Skóra (opr. Zbigniew Razik). W rozdziale znalazły się także teksty: „Arkadiusz Tobolski (1902–1977) – człowiek, który odtopił kopalnię Konrad”, (opr. Jan Paździora) oraz „Doktor Roman Kowal (1934–1990) zasłużony dla miasta Bolesławca” (opr. Maria Sobolska).
W tegorocznym wydaniu Rocznika znalazło się także 12 recenzji publikacji napisanych przez bolesławian lub dotyczących tematyki lokalnej, wydanych w 2015 r. Wśród nich są następujące pozycje: Jan Bujak „Galicjanie i Serbowie” (rec. Antoni Dziechciarz), Krzysztof Stefan, Piotr Nieratka „Nowogrodziec. Miasto ceramiki oraz jego okolice na przedwojennych pocztówkach” (rec. Zygmunt Brusiło), Barbara Banaś, Anna Bober-Tubaj „Krzysztof Rozpondek” (rec. Barbara Rejwerska), Anna Bober-Tubaj, Agata Bojanowska „Bolesławiec miasto ceramiki. Multiprzewodnik” (rec. Marta Julita Satoła), „Razem pamiętamy więcej” (rec. Grzegorz Strauchold), „Tu wszystko było inne. Wspomnienia bolesławieckich reemigrantów z Francji” (rec. Grzegorz Strauchold), „Polacy na bośniackiej ziemi. Fotograficzne wspomnienia bolesławieckich reemigrantów” (rec. Grzegorz Strauchold), Elżbieta Gizela Erban „Kochankowie Burzy” (rec. Maria Sobolska), Grażyna Hanaf „Dziewczynka – skrzynka” (rec. Maria Sobolska), Iwona Banach „Klątwa utopców” (rec. Maria Sobolska), Franciszek Uściński „Jak zarabiałem w Berlinie na zęby” (rec. Maria Sobolska), Sebastian Zielonka „Żeliszów wierny swoim korzeniom” (rec. Krzysztof Rajczakowski).
„Rocznik Bolesławiecki” ukazuje się od 2009 r. Recenzentem wydawniczym periodyku jest prof. dr hab. Grzegorz Strauchold. We współtworzeniu tegorocznej edycji wzięło udział 35 osób. Publikacja wydana przez Muzeum Ceramiki została sfinansowana przez Gminę Miejską Bolesławiec oraz Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka. „Rocznik Bolesławiecki 2015” można będzie nabyć w obu działach Muzeum Ceramiki, Punkcie Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz bolesławieckich księgarniach.
Redakcja zaprasza wszystkie osoby, które mają ciekawe pomysły na artykuły mieszczące się w ramach tematycznych wydawnictwa do współpracy. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: poczta@muzeum.boleslawiec.net. Spotkania zespołu redakcyjnego odbywają się we wtorki o godz. 11.00 w Dziale Historii Miasta Muzeum Ceramiki przy ul. Kutuzowa 14.
(na podst. info MC)
Więcej zdjęć na FB Miasto Bolesławiec TUTAJ

(fot. bolec.info)