Ostatnie uchwały Zarządu

1_proc

Przedstawiamy uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjęte podczas ostatnich posiedzeń:

29.09.2016:
– Zespół Szkół w Nowej Wsi (gm. Nowogrodziec) – wsparcie wydania katalogu z okazji 70-lecia szkoły w kwocie 676,50 zł.

13.10.2016:
– Klub “Modelarze B-c” – refundacja wydatków związanych z naprawą kosiarki koniecznej do przygotowania lądowiska w wysokości 120,- zł,
– Dofinansowanie “Rocznika Bolesławieckiego 2016” na kwotę 15 tys. zł.

20.10.2016:
– II LO – refundacja ze środków odpisu 1% podatku, przekazanych przez podatników na rzecz szkoły – faktura za promocje szkoły na portalu i w gazecie istotne.pl w roku 2015/2016 w kwocie 1.144,80 zł,
– Maria Kamysz – refundacja wydatków ze środków odpisu 1% podatku – koszty leczenia (leki i konsultacje lekarskie) w wysokości 626,90zł.