Bilans roku 2016 i stan kasy

segre

Na spotkaniu członków i sympatyków Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka 2. marca, zostało przedstawione oraz zatwierdzone przez członków Zarządu Stowarzyszenia SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok obrotowy 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. Bilans finansowy Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 237.662,50 zł. Środki finansowe pozostałe na dzień 31 grudnia 2016 roku w kwocie 237.662,50 zł zostają włączone do przychodów roku obrotowego 2017.
Sprawozdania finansowe oraz merytoryczne za rok 2016 zostaną opublikowane po ich przyjęciu przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia zaplanowane na 16 marca br.