Radni za darowiznami dla miasta i powiatu

sp2 b

W dniach 10 i 11 maja br. odbyły sesje Rady Miasta i Powiatu Bolesławieckiego. Szczególny punkt sesji Rady Powiatu Bolesławiec dotyczył wyrażenia zgody na przekazaniu miastu nieruchomości zabudowanej przy ul. Zwycięstwa (niebieska przychodnia). W zamian powiat otrzymał od Rady Miasta nieruchomość zabudowaną przy ulicy Bankowej (dawna Szkoła Podstawowa nr 2), która zostanie dostosowana na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych.

Radni ze Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka zagłosowali jednogłośnie za promowanymi zmianami.