Przyjęcie Absolutorium

 

Klub Radnych Ziemi Bolesławieckiej zagłosował jednogłośnie za przyjęciem uchwały absolutoryjnej za wykonanie Budżetu za 2016 r dla Prezydenta Bolesławca

Piotra Romana .