1% podatku

Czwartkowe uchwały

UCHWAŁA Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka nr 44/2017

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka.

1. Klaudia Czaplicka – częściowa refundacja faktury nr F/9/47 za leki w kwocie 66,80 zł.

2. Paweł Siudak – częściowa refundacja faktury VAT -69/2016 za rower rehabilitacyjny w kwocie 1.528,80 zł.

3. Liliana Daszkiewicz – częściowa refundacja faktury VAT F893/11/2017/SW za bieżnię elektryczną w kwocie 1.596,25 zł.

4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu – refundacja faktur za leki w łącznej kwocie 1.813,56 zł.

5. Klub Sportowy Talent 2012 Bolesławiec – zapłata faktury FV/2017/386 za stroje zawodników w kwocie 2.275,90 zł.

6. Parafia św. Michała Archanioła we Włodzicach Wielkich – częściowa refundacja Faktury nr 87/2017 za remont dachu zabytkowego kościoła w Nowej w kwocie 3.000,00 zł.

7. Justyna Kapusta – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 5.823,10 zł.

8. Emilia Kojder – zapłata rachunków za rehabilitację w łącznej kwocie 6.020,00 zł.

9. Anna Nawara – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie łącznej 6.035,87 zł.

10. Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Klekusiowo – refundacja wydatków za opiekę nad bocianami w łącznej kwocie

22.413,35 zł.