XLI Sesja Rady Miasta Bolesławiec.

W dniu 29 listopada odbyła się XLI Sesja Rady Miasta Bolesławiec.

Podczas listopadowej sesji Rady Miasta Prezydent Piotr Roman przedstawił informację, w której wskazane zostały podmioty w których może być wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna – Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bolesławcu oraz Miejski Zakład Gospodarski Komunalnej Sp. z o.o.
w Bolesławcu.

Na Sesji przestawione zostały sprawozdania z działalności poszczególnych komisji stałych Rady Miasta za rok 2017.

Podczas Sesji został przedłożony Projekt uchwały Rady Miasta Bolesławiec w sprawie zasad i trybu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Bolesławcu
przy ulicy Śluzowej. Przed głosowaniem wprowadzone zostały trzy auto poprawki po czym uchwała została uchwalona jednogłośnie.

Ważnym punktem w obradach było przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec
do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Łużyce-Bory, rowerem przez kulturowe
i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza”. Celem projektu jest wyznaczenie i zbudowanie ścieżki rowerowej biegnącej między innymi z Miasta Bolesławiec do Zamku Kliczków.

Dalsze punkty obrad sesji dotyczyły m.in.: przekształcenia Bolesławieckich Szkół Podstawowych 6 klasowych w 8 oraz wygaśnięcia Gimnazjów.