UCHWAŁA Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka nr 1/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka nr 1/2018

z dnia 11 stycznia 2018 r.

 

w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka.

 

 

  1. Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu – zapłata FV nr MG/010841 w kwocie 379,69 zł.
  2. Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 389,38 zł.
  3. Bartosz Irski – refundacji kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją w kwocie 2.41174 zł.
  4. Leon Smutek – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 16.494,22 zł.

 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.