1% podatku

Czwartkowe uchwały

 

 

UCHWAŁA Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka nr 7/2018

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka.

1. Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 356,10 zł.

2. Weronika Matuszewska – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 621,85 zł.

3. Grażyna Jabłczyńska – refundacja kosztów leczenie i rehabilitacji w kwocie 2.419,42 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.