Przed Wakacyjne uchwały

UCHWAŁA ZARZĄDU 22/2018

z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

1. Grażyna Jabłczyńska – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 2.294,92 zł.

2. Andrzej Ozga – zapłata faktury VAT 5236/MAG/2018 za materiały budowlane w kwocie 11.721,70 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.