Wakacyjne uchwały

UCHWAŁA ZARZĄDU 23/2018

z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

1. Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów leczenia i rehabilitacji w kwocie 193,23 zł.

2. Laura i Miłosz Jadach – refundacja kosztów leczenia w kwocie 1.945,46 zł.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.