1% podatku

Listopadowe uchwały

UCHWAŁA ZARZĄDU 36/2018

z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

§ 1

  1. Bolesławieckie Towarzystwo Siatkarskie – zapłata faktury VAT nr 50/2018 za zajęcia grupowe dla siatkarzy w kwocie 1.312,30 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.