UCHWAŁA ZARZĄDU 41/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU 41/2018

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

1. Bolesławiecki Klub Sportowy Bobrzanie – zapłata faktury VAT nr 2018/12/FVS/0093 za dresy sportowe w kwocie 1.200,00 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.