Komunikat

 

 

Przygotowania do Walnego Zgromadzenia

W związku z kończącą się w marcu 2019 r. kadencją Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka podejmuje przygotowania do zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz wyboru nowych władz.

Planowane terminy działań:

– 7 marca 2019 r. o godz 18,00 posiedzenie Zarządu w celu rozpatrzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. oraz z działalności merytorycznej w 2018 r.

– 14 marca 2019 r. o godz. 18,00 posiedzenie Komisji Rewizyjnej w celu dokonania kontroli działalności oraz gospodarki finansowej w 2018 r.

– 21 marca 2019 r. o godz. 18,00 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

Posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz Walne Zgromadzenie odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Kaszubskiej 4/1 w Bolesławcu.