UCHWAŁA ZARZĄDU nr 5/2019 z dnia 14 lutego 2019 r.

1% podatku

4

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 5/2019

z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

§ 1

1. Alicja Tomków – refundacja faktury nr759/2018/09/RPS w kwocie 543,69 zł i faktury nr FP11301/10/18 w kwocie 254,33 zł – łącznie 798,02 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.