UCHWAŁA ZARZĄDU nr 11/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

4

UCHWAŁA ZARZĄDU nr 11/2019

z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie wydatkowania środków finansowych otrzymywanych przez Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka

STOWARZYSZENIE

ZIEMIA BOLESŁAWIECKA

§ 1

1. Wojciech Zakrzewski – refundacja kosztów rehabilitacji i leczenia w kwocie 896,95 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.