Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka o strajku nauczycieli

Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka o strajku nauczycieli

   Na otwartym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Ziemia Bolesławiecka w dniu 11 kwietnia 2019 r. rozmawiano o trwającym od 4 dni ogólnokrajowym strajku nauczycieli. Obecni na posiedzeniu członkowie Stowarzyszenia wyrazili pełne poparcie dla postulatów płacowych strajkujących nauczycieli. Odpowiednie wynagrodzenie nauczycieli jest bowiem podstawowym warunkiem zapewnienia optymalnych warunków realizacji funkcji kształcących i wychowawczych szkoły. Nie można się zgodzić z sytuacją, w której zbyt niskie płace nauczycieli pociągają za sobą negatywne konsekwencje dla polskiej oświaty.

Jako wyraz swego poparcia członkowie Stowarzyszenia zadeklarowali gotowość dokonywania indywidualnych wpłat na „Fundusz strajkowy”,na konto Społecznego Komitetu „Wspieram Nauczycieli” nr: 13 1240 5934 1111 0010 8960 6877.